klimaların karşılaştırılmasıİÇİNDEKİLER

Sayfa

SİMGE LİSTESİ .iii

KISALTMA LİSTESİ . iv

ŞEKİL LİSTESİ . v

TABLO LİSTESİ . vi

ÖNSÖZ . vii

ÖZET .viii

ABSTRACT . ix

1. GİRİŞ. 1

2. SOĞUTMA TEKNİĞİ . 2

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5

Soğutma İşlemleri. 2 Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimleri . 2 Tek Kademeli Buhar Sıkıştırmalı İdeal Soğutma Çevrimi. 2 Enerjinin Korunumu ve Birinci Kanun Analizi. 4 Termodinamiğin İkinci Kanunu . 5 Tersinmezlik İlkesi . 5 Kompresörün Termodinamik Analizi. 6 Ters Carnot Çevrimi . 8 Tek Kademeli Buhar Sıkıştırmalı Gerçek Soğutma Çevrimleri . 9

3. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ . 12

3.1 Tek Kanallı, Sabit Hava Hacimli Sistemler. 12 3.2 Tek Kanallı, Sabit Hava Hacimli Tekrar Isıtmalı Sistemler. 12 3.3 Sabit Hava Hacimli Çok Zonlu Sistemler . 13 3.4 Sabit Hava Hacimli Çok Zonlu Bypasslı Sistemler . 13 3.5 Sabit Hava Hacimli Çift Kanallı Sistemler. 15 3.6 4 Borulu İndüksiyon Üniteli Sistemler. . 15 3.7 Sabit Hacim Havalı Hava Isıtma Sistemi . 16 3.8 Değişken Hava Hacimli (VAV) Sistemler . 16 3.9 Split Klima Sistemleri . 17

4. BİR OTEL BİNASI İÇİN ÇATI TİPİ (MERKEZİ SİSTEM) VE SPLİT KLİMA SEÇENEKLERİNİN EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI . 23

SONUÇLAR. 41

KAYNAKLAR. 42

EKLER . 43

ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sabit ve değişken kapasiteli kompresörler kullanan bir otomobill iklimlendirme sisteminin soğutucu akışkan şarjına bağlı olarak deneysel performansı - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR ...................................................................................... i İÇİNDEKİLER ................................................................................................... ii ŞEKİLLER DİZİNİ............................................................................................ iii TABLOLAR DİZİNİ ........................................
Isı kaynağı olarak çevre havası, motor soğutma suyu ve egzoz gazı kullanabilen R134a soğutucu akışkanlı otomobil ısı pompasının performansının deneysel analizi - Sayfa 41
Şekil 2.6: Tek kademeli buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimin şematik görünümü Şekil 2.7: Tek kademeli buhar sıkıştırmalı ideal soğutma çevrimi için P–h ve T–s diyagramları 2.2.2. Tek kademeli buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinin termodinamik analizi Termodinamiğin birinci kanunu yardımı ile, bir sisteme ait enerjinin korunumu yazılabilir ve bu sisteme ait bazı performans parametreleri elde ed...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

buhar
sıkıştırmalı
soğutma
çevrimi
sistem
klima


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

SİMGE LİSTESİ .iii

KISALTMA LİSTESİ . iv

ŞEKİL LİSTESİ . v

TABLO LİSTESİ . vi

ÖNSÖZ . vii

ÖZET .viii

ABSTRACT . ix

1. GİRİŞ. 1

2. SOĞUTMA TEKNİĞİ . 2

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5

Soğutma İşlemleri. 2 Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimleri . 2 Tek Kademeli Buhar Sıkıştırmalı İdeal Soğutma Çevrimi. 2 Enerjinin Korunumu ve Birinci Kanun Analizi. 4 Termodinamiğin İkinci Kanunu . 5 Tersinmezlik İlkesi . 5 Kompresörün Termodinamik Analizi. 6 Ters Carnot Çevrimi . 8 Tek Kademeli Buhar Sıkıştırmalı Gerçek Soğutma Çevrimleri . 9

3. İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ . 12

3.1 Tek Kanallı, Sabit Hava Hacimli Sistemler. 12 3.2 Tek Kanallı, Sabit Hava Hacimli Tekrar Isıtmalı Sistemler. 12 3.3 Sabit Hava Hacimli Çok Zonlu Sistemler . 13 3.4 Sabit Hava Hacimli Çok Zonlu Bypasslı Sistemler . 13 3.5 Sabit Hava Hacimli Çift Kanallı Sistemler. 15 3.6 4 Borulu İndüksiyon Üniteli Sistemler. . 15 3.7 Sabit Hacim Havalı Hava Isıtma Sistemi . 16 3.8 Değişken Hava Hacimli (VAV) Sistemler . 16 3.9 Split Klima Sistemleri . 17

4. BİR OTEL BİNASI İÇİN ÇATI TİPİ (MERKEZİ SİSTEM) VE SPLİT KLİMA SEÇENEKLERİNİN EKONOMİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI . 23

SONUÇLAR. 41

KAYNAKLAR. 42

EKLER . 43

iisingle.php