KOBİ’lerin finansmanında teşviklerin yeri ve önemi Denizli’de teşvik uygulaması

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
iŞLETME ANA BİLİM DALI
KOBİ’LERİN FİNANSMANINDA
TEŞVİKLERİN YERİ VE ÖNEMİ DENİZLİ’DE TEŞVİK UYGULAMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan
D. İlhan BAŞER
Danışman
Yrd.Doç.Dr. Hafize MEDER ÇAKIR
DENİZLİ – 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de uygulanan teşvik politikaları ve Denizli örneği Incentives politicies applied - Sayfa 158
146 belgeli yatırımlarda belge. sayısı olarak payı% 13 ve yaratılan istihdamda payı % 8'dir. Ege Bölgesi'nin ayrıt #da Türkiye genelinde payı ise% 21 'dir. DeniZli bu oran içerisinde % 1Opayı ile İzmir' den sonra en fazla teşvikli yatırımlardan yararlanan il olmuştur. 1990 yılında Denizli'nin bölge içerisinde teşvik belgesine bağlanan yatırımların payı~ 12, teşvik belge sayısı payı% 17 ve yaratı...
Türkiye'de uygulanan teşvik politikaları ve Denizli örneği Incentives politicies applied - Sayfa 137
125 Denizli'de devletin sanayinin gelişmesine olan en önemli katkısı, Denizli'nin 1973 yılında "Kalkınmada Öncelikli İller" kapsamına alınmasından sonra, kamu yatırımlarını artırmasıyla olmuştur. Türkiye'de 02.08.1963 gün ve 202 sayılı kanunla kalkınmada öncelikİi yörelerin saptanması kararlaştırılmış ve ilk kez 1968 yılı program kararnamesi 22 il, kalkınmada öncelikli il kapsamına alınmıştır. Bu...
Türkiye'de uygulanan teşvik politikaları ve Denizli örneği Incentives politicies applied - Sayfa 11
IX TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo 1: Bazı Ülkelerde Uygulanan Yatırım ve İhracat Teşvik Araçlan....... ....... ..........21 Tablo 2: Destek Şartlan ve Ödenen Tutarlar......................................................... .. .. ...63 Tablo 3: Destek Unsurunda Ödeme Unsuru............. ... .......................................... ......65 Tablo 4: 1980-1997 Yıllan Döneminde Verilen Teşvik...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

denizli
teşvik
denizlide
teşviklerin
uygulaması
önemi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
iŞLETME ANA BİLİM DALI
KOBİ’LERİN FİNANSMANINDA
TEŞVİKLERİN YERİ VE ÖNEMİ DENİZLİ’DE TEŞVİK UYGULAMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan
D. İlhan BAŞER
Danışman
Yrd.Doç.Dr. Hafize MEDER ÇAKIR
DENİZLİ – 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php