KOBİ’lerin küresel pazarlama ulaşmasında e-ticaret: OSB’lerde B2B modeli


T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KOBİ’LERİN KÜRESEL PAZARLARA ULAŞMASINDA E-TİCARET: OSB’LERDE B2B
MODELİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Dilek ÖZCEYLAN
Enstitü Ana Bilim Dalı: İŞLETME Enstitü Bilim Dalı: ÜRETİM YÖNETİMİ
VE PAZARLAMA
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ.Hakkı CEDİMOGLU
HAZİRAN – 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KOBİ’LERİN KÜRESEL PAZARLARA ULAŞMASINDA E-TİCARET: OSB’LERDE B2B
MODELİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Dilek ÖZCEYLAN
Enstitü Ana Bilim Dalı: İŞLETME Enstitü Bilim Dalı: ÜRETİM YÖNETİMİ
VE PAZARLAMA
Tez Danışmanı: Doç. Dr. İ.Hakkı CEDİMOGLU
HAZİRAN – 2004

İlgili Kaynaklar
single.php