Kocaeli İli’nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KOCAELİ İLİNDE NOX EMİSYON DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ DOKTORA TEZİ
Çevre Yük. Müh. Şenay ÇETİN
Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği Danışman: Prof.Dr. Savaş AYBERK
KOCAELİ, 2006
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Balyalanmış evsel katı atıkların depolanma sürecindeki değişiminin ve yanma özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 139
ÖZGEÇMİŞ 1979 yılında Kocaeli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. 1997 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında Çevre Mühendisi olarak mezun oldu. 2002-2004 yılları arasında, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 2002 yılından beri ...
Halkın çevre sorunlarını algılayışı, İzmit örneği - Sayfa 161
İller Bankası İ. Pi. ve Yapı. D. Reisliği Şehircilik İş. Müd., İzmit Analitik Edüdleri, Ankara, Harita Gen. Müd. Mat. Döner Sermayesi, 1970 KAHRAMAN, Necmi, "Katı Atıkların Bertarafı", İzmit Çevre Sorunları-Panel, Kocaeli, Saraybahçe Belediyesi, 2006 KARAALİOGLU, Mustafa, Tüketim Virüsü, İstanbul, Şehir Yayınları, 1993 KAPLAN, Ayşegül, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Ankara: Mülkiyeliler ...
Halkın çevre sorunlarını algılayışı, İzmit örneği - Sayfa 138
4. 3. 6. Kocaeli'nde Yaşama Sürelerinin Dağılımı Ankete katılanların büyük çoğunluğu Kocaeli'nde 10 yıldan fazla bir süredir yaşamaktadırlar. Ancak halkta Kocaeli'nde yaşama süreleri daha kısa olanlar çevreye karşı daha duyarlı oldukları tespit edilmiştir. T ahlo 80: Kocaerı' nde y aşama Su·· re1erine Göre Dağılımı Kriterler Sayı Yüzde 1-9 19,6 10-19 tzo yıl üzeri 10...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kocaeli
çevre
üniversitesi
bilimleri
mühendisliği
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KOCAELİ İLİNDE NOX EMİSYON DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ DOKTORA TEZİ
Çevre Yük. Müh. Şenay ÇETİN
Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği Danışman: Prof.Dr. Savaş AYBERK
KOCAELİ, 2006
1

İlgili Kaynaklarsingle.php