Kocaeli İli’nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi

4.2.2. Kirletici kaynağı
NOX emisyonlarının oluştuğu kaynağın tipi, koordinatları, tanımı vs. gibi bilgiler girilmiştir.
Noktasal, alansal ve çizgisel kaynaklı NOX emisyonları ile ilgili bilgiler Bölüm 3de verilmiştir. Yakıt ısıl gücü 1 MWın üstünde olan tesisler modele noktasal kaynak olarak girilirken, 1 MWın altında olanlar emisyon oranlarının düşük olması nedeniyle alansal kaynak olarak girilmiştir. Bu kaynaklara ilişkin veriler Bölüm 3deki Tablo 3.2-Tablo 3.22de görüldüğü gibidir. Konutlar alansal kaynak olarak alınmış ve Bölüm 3de Tablo 3.28deki veriler modele girilmiştir. Araçlar ise çizgisel kaynak olarak seçilip Bölüm 3de Tablo 3.30daki veriler modele girilmiştir.
4.2.3. ISCST3 modeli seçenekleri
ISCST3 modeli, bacadan atmosfere salınan kirleticilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olmak üzere değişik modelleme seçenekleri sunmaktadır. Bunlar ayrı ayrı çalıştırılabilecekleri gibi birlikte de çalıştırılabilirler.
4.2.3.1. Konsantrasyon
Bu modda sadece havadaki dağılım parametreleri etkin olup gereken meteorolojik veriler rüzgar hızı, rüzgar yönü ve dağılımı tanımlayan kararlılık sınıflarıdır. Bunlara ek olarak bina konfigürasyonları, emisyon debileri ve alıcılarla ilgili veriler gereklidir (Lorber et al., 2000). Bu mod partikül fazındaki kirleticilerin birikimini (kuru ve yaş), kirlilik bulutunda bu birikimden kaynaklanan azalmayı ve kirleticilerin havada uğrayacakları bozunmayı (SO2 hariç) ihmal eder.
Bu tür modelleme NOXlerle ilgili olarak genellikle kısa süreli (1 ile 48 saat arası) atmosferik konsantrasyon tahminlerinde kullanılır. Hava kirletici konsantrasyonları şu şekilde hesaplanır (Zemba et al., 1996; Karademir, 2002):
86108. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kirletici
kaynak
dağılım
çizgisel
alansal
emisyon


108. SAYFA ICERIGI

4.2.2. Kirletici kaynağı
NOX emisyonlarının oluştuğu kaynağın tipi, koordinatları, tanımı vs. gibi bilgiler girilmiştir.
Noktasal, alansal ve çizgisel kaynaklı NOX emisyonları ile ilgili bilgiler Bölüm 3de verilmiştir. Yakıt ısıl gücü 1 MWın üstünde olan tesisler modele noktasal kaynak olarak girilirken, 1 MWın altında olanlar emisyon oranlarının düşük olması nedeniyle alansal kaynak olarak girilmiştir. Bu kaynaklara ilişkin veriler Bölüm 3deki Tablo 3.2-Tablo 3.22de görüldüğü gibidir. Konutlar alansal kaynak olarak alınmış ve Bölüm 3de Tablo 3.28deki veriler modele girilmiştir. Araçlar ise çizgisel kaynak olarak seçilip Bölüm 3de Tablo 3.30daki veriler modele girilmiştir.
4.2.3. ISCST3 modeli seçenekleri
ISCST3 modeli, bacadan atmosfere salınan kirleticilerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olmak üzere değişik modelleme seçenekleri sunmaktadır. Bunlar ayrı ayrı çalıştırılabilecekleri gibi birlikte de çalıştırılabilirler.
4.2.3.1. Konsantrasyon
Bu modda sadece havadaki dağılım parametreleri etkin olup gereken meteorolojik veriler rüzgar hızı, rüzgar yönü ve dağılımı tanımlayan kararlılık sınıflarıdır. Bunlara ek olarak bina konfigürasyonları, emisyon debileri ve alıcılarla ilgili veriler gereklidir (Lorber et al., 2000). Bu mod partikül fazındaki kirleticilerin birikimini (kuru ve yaş), kirlilik bulutunda bu birikimden kaynaklanan azalmayı ve kirleticilerin havada uğrayacakları bozunmayı (SO2 hariç) ihmal eder.
Bu tür modelleme NOXlerle ilgili olarak genellikle kısa süreli (1 ile 48 saat arası) atmosferik konsantrasyon tahminlerinde kullanılır. Hava kirletici konsantrasyonları şu şekilde hesaplanır (Zemba et al., 1996; Karademir, 2002):
86

İlgili Kaynaklarsingle.php