Kocaeli İli’nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi

Tablo 4.6. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre yüzey pürüzlülük uzunlukları (m). 79
Tablo 4.7. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre albedo değerleri (m) . 80 Tablo 4.8. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre günlük bowen
oranları-kuru koşullar . 81 Tablo 4.9. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre günlük bowen
oranları-ortalama koşullar. 81 Tablo 4.10. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre günlük bowen
oranları-ıslak koşullar . 81 Tablo 4.11. Bazı şehirler için ortalama antropojenik ısı akısı (Qf) ve net
radyasyon (Q*) değerleri . 83 Tablo 4.12. Çalışmada kullanılan yöreye özgü iklim parametreleri . 84 Tablo 4.13. Çeşitli kaynaklara göre NOXler için kuru birikim hızları. 89 Tablo 4.14. Çekoslavakyada arazi türlerine göre, 10 m yüksekliğinde,
NOX için hesaplanan yıllık ortalama Vd (mm/s) değerleri . 89 Tablo 5.1. Ölçüm istasyonları. 93 Tablo 6.1. Çalışma alanında toplam, sektörel ve yakıt tüketimine bağlı
emisyonlar. 244 Tablo 6.2. Tesislerin kirlilik miktarlarına göre sıralanışı, yakıt türleri
emisyon değerleri . 247 Tablo 6.3. Konsantrasyon seçeneğinde tüm kaynaklar için modelleme
değerleri . 251 Tablo 6.4. Konsantrasyon seçeneğinde sanayi tesisleri için modelleme
değerleri . 252 Tablo 6.5. Konsantrasyon seçeneğinde konutlar için modelleme değerleri. 252 Tablo 6.6. Konsantrasyon seçeneğinde araçlar için modelleme değerleri . 252 Tablo 6.7. NOX-Sıcaklık ilişkileri. 273 Tablo 6.8. NOX-CO ilişkisi. 274
xvi18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tehlikeli atık yakma tesisi dioksin emisyonlarının doğadaki dağılımlarının modellenmesi ve risk değerlendirmesi - Sayfa 23
TABLOLAR DİZİNİ Tablo 3.1. Yedi Evsel Atık İnsineratörü Risk Değerlendirmesinde Maruz Kalma Yollarının Özeti (Levin et. al.; 1991) .....................................~·............. 21 Tablo 3.2. Bitkilerde 2,3,7,8-TCDD Kirliliğinde Birikim, Yapraktan Alım ve Kök.ten Alım Yollarının Yüzde Değerleri (Hattemer-Frey and Travis, 1991) ........................................................ 23 Ta...
Tehlikeli atık yakma tesisi dioksin emisyonlarının doğadaki dağılımlarının modellenmesi ve risk değerlendirmesi - Sayfa 113
Tablo 6.6a. Mevsimler ve Arazi Kullanım Türlerine Göre Günlük]~ewen OranlanKuru Koşullar Arazi Kullanım Türü İlkbahar Su Yüzeyi 0.1 Ağaçlık (kalın yapraklı) 1.5 Ağaçlık (iğne yapraklı) 1.5 Bataklık 0.2 Ekili arazi 1.0 Otlak 1.0 Kentsel 2.0 Fundalık 5.0 Yaz Sonbahar Kıs 0.1 0.1 2.0 0.6 2.0 2.0 0.6 1.5 2.0 0.2 0.2 -2.0 1.5 2.0 . 2.0 2.0 2.0 2.0 ...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arazi
koşullar
ortalama
yüzey
değerleri
mevsimler


18. SAYFA ICERIGI

Tablo 4.6. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre yüzey pürüzlülük uzunlukları (m). 79
Tablo 4.7. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre albedo değerleri (m) . 80 Tablo 4.8. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre günlük bowen
oranları-kuru koşullar . 81 Tablo 4.9. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre günlük bowen
oranları-ortalama koşullar. 81 Tablo 4.10. Mevsimler ve arazi kullanım türlerine göre günlük bowen
oranları-ıslak koşullar . 81 Tablo 4.11. Bazı şehirler için ortalama antropojenik ısı akısı (Qf) ve net
radyasyon (Q*) değerleri . 83 Tablo 4.12. Çalışmada kullanılan yöreye özgü iklim parametreleri . 84 Tablo 4.13. Çeşitli kaynaklara göre NOXler için kuru birikim hızları. 89 Tablo 4.14. Çekoslavakyada arazi türlerine göre, 10 m yüksekliğinde,
NOX için hesaplanan yıllık ortalama Vd (mm/s) değerleri . 89 Tablo 5.1. Ölçüm istasyonları. 93 Tablo 6.1. Çalışma alanında toplam, sektörel ve yakıt tüketimine bağlı
emisyonlar. 244 Tablo 6.2. Tesislerin kirlilik miktarlarına göre sıralanışı, yakıt türleri
emisyon değerleri . 247 Tablo 6.3. Konsantrasyon seçeneğinde tüm kaynaklar için modelleme
değerleri . 251 Tablo 6.4. Konsantrasyon seçeneğinde sanayi tesisleri için modelleme
değerleri . 252 Tablo 6.5. Konsantrasyon seçeneğinde konutlar için modelleme değerleri. 252 Tablo 6.6. Konsantrasyon seçeneğinde araçlar için modelleme değerleri . 252 Tablo 6.7. NOX-Sıcaklık ilişkileri. 273 Tablo 6.8. NOX-CO ilişkisi. 274
xvi

İlgili Kaynaklarsingle.php