Kocaeli İli’nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi

sıcaklığın 6-14 oC aralığında olduğu görülmüştür. Kış mevsimindeki doğal gaz kesintilerinin sonuçları etkilediği düşünülmektedir.

KÖRFEZ-Tüpraş
200 150 100
50 0

NO NO2 NOX

Konsantrasyon (g/m3) KIŞ KIŞ KIŞ KIŞ KIŞ BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR

Mevsim
Şekil 5.50: Körfez-Tüpraş ölçüm istasyonundaki NO-NO2-NOX konsantrasyonlarının mevsimsel değişimi
5.3.5.4. Sıcaklıkla değişimler
Körfez-Tüpraş ölçüm istasyonunda 23.01.2006-27.01.2006 ve 07.04.200614.04.2006 tarihleri arasında yapılan ölçüm sonuçlarının sıcaklıkla değişimleri Şekil 5.51 ve Şekil 5.52de görüldüğü gibidir. NOX-sıcaklık arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla korelasyon katsayılarına bakılmış, kış mevsimi için; -0,946 ve bahar mevsimi için; 0,290 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu istasyondaki ölçüm sonuçlarına göre kış mevsimi için NOX ile sıcaklık arasında çok yüksek ilişki, bahar mevsimi için ise herhangi bir ilişki olmadığı görülmektedir.

162184. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değişimleri
istasyonunda
değişimler
konsantrasyon
bahar
mevsim


184. SAYFA ICERIGI

sıcaklığın 6-14 oC aralığında olduğu görülmüştür. Kış mevsimindeki doğal gaz kesintilerinin sonuçları etkilediği düşünülmektedir.

KÖRFEZ-Tüpraş
200 150 100
50 0

NO NO2 NOX

Konsantrasyon (g/m3) KIŞ KIŞ KIŞ KIŞ KIŞ BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR BAHAR

Mevsim
Şekil 5.50: Körfez-Tüpraş ölçüm istasyonundaki NO-NO2-NOX konsantrasyonlarının mevsimsel değişimi
5.3.5.4. Sıcaklıkla değişimler
Körfez-Tüpraş ölçüm istasyonunda 23.01.2006-27.01.2006 ve 07.04.200614.04.2006 tarihleri arasında yapılan ölçüm sonuçlarının sıcaklıkla değişimleri Şekil 5.51 ve Şekil 5.52de görüldüğü gibidir. NOX-sıcaklık arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla korelasyon katsayılarına bakılmış, kış mevsimi için; -0,946 ve bahar mevsimi için; 0,290 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla bu istasyondaki ölçüm sonuçlarına göre kış mevsimi için NOX ile sıcaklık arasında çok yüksek ilişki, bahar mevsimi için ise herhangi bir ilişki olmadığı görülmektedir.

162

İlgili Kaynaklarsingle.php