Kocaeli İli’nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi

Konsantrasyon (g/m3)

DEĞİRMENDERE 29.05.2006 Pazartesi 200
150
100
50
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Saat

NO
NO
NO
NO2 için HKDYY* ve WHO LD**

(i)
*HKDYY: Hava Kalitesi Değelendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Limit Değeri (1 Saatlik) **WHO LD: Dünya Sağlık Örgütü Limit Değeri (1 Saatlik)
Şekil 5.75 (devam): Değirmendere ölçüm istasyonundaki yaz örneklemesi periyodu boyunca NO-NO2-NOX konsantrasyonlarının saatlik değişimleri

5.3.8.2. Günlük, hafta içi-hafta sonu değişimleri

Değirmendere ölçüm istasyonunda 10.02.2006-17.02.2006, 13.05.2006-20.05.2006 ve 20.05.2006-29.05.2006 tarihleri arasında yapılan ölçüm sonuçlarının günlük, hafta içi-hafta sonu değişimleri Şekil 5.76-Şekil 5.78de görüldüğü gibidir. Günlük grafikler incelendiğinde, NOX konsantrasyon aralığının, yaz mevsimindeki 20.05.2006 Cumartesi tarihli 95 g/m3 ile kış mevsimindeki 17.02.2006 Cuma tarihli 30 g/m3 olduğu gözlenmektedir. Hafta içi-hafta sonu değerlendirmesi yapıldığında, kış mevsimlerinde hafta içi, bahar mevsiminde hafta içi ve yaz ölçümlerinde hafta sonu olması nedeniyle bu bölge için hafta içi konsantrasyonlarının daha yüksek olduğu söylenebilir.

201223. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

konsantrasyon
yapılan
arasında
tarihleri
istasyonunda
sonu


223. SAYFA ICERIGI

Konsantrasyon (g/m3)

DEĞİRMENDERE 29.05.2006 Pazartesi 200
150
100
50
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Saat

NO
NO
NO
NO2 için HKDYY* ve WHO LD**

(i)
*HKDYY: Hava Kalitesi Değelendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Limit Değeri (1 Saatlik) **WHO LD: Dünya Sağlık Örgütü Limit Değeri (1 Saatlik)
Şekil 5.75 (devam): Değirmendere ölçüm istasyonundaki yaz örneklemesi periyodu boyunca NO-NO2-NOX konsantrasyonlarının saatlik değişimleri

5.3.8.2. Günlük, hafta içi-hafta sonu değişimleri

Değirmendere ölçüm istasyonunda 10.02.2006-17.02.2006, 13.05.2006-20.05.2006 ve 20.05.2006-29.05.2006 tarihleri arasında yapılan ölçüm sonuçlarının günlük, hafta içi-hafta sonu değişimleri Şekil 5.76-Şekil 5.78de görüldüğü gibidir. Günlük grafikler incelendiğinde, NOX konsantrasyon aralığının, yaz mevsimindeki 20.05.2006 Cumartesi tarihli 95 g/m3 ile kış mevsimindeki 17.02.2006 Cuma tarihli 30 g/m3 olduğu gözlenmektedir. Hafta içi-hafta sonu değerlendirmesi yapıldığında, kış mevsimlerinde hafta içi, bahar mevsiminde hafta içi ve yaz ölçümlerinde hafta sonu olması nedeniyle bu bölge için hafta içi konsantrasyonlarının daha yüksek olduğu söylenebilir.

201

İlgili Kaynaklarsingle.php