Kocaeli İli’nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi

azaldığında OH, VOClarla reaksiyona girecek ve O3 oluşum döngüsünü söndürecektir. Çok düşük NOX konsantrasyonlarında peroksi radikaller ile peroksi radikallerin reaksiyonları önemli olmaya başlar (Tecer, 2000).

Genel olarak VOC konsantrasyonlarının artması daha fazla O3 üretimi anlamına gelirken, NOXlerdeki azalma VOC/NO2 oranına bağlı olarak hem O3 artışına hem de azalmasına sebep olur. Böylece O3 üretiminin hızı mevcut NOX miktarıyla basit bir şekilde orantılı değildir (Tecer, 2000). Aynı zamanda VOC/NOX oranı önemlidir. Bu oran çok düşükse kent merkezinde O3 tüketimine yol açar, ancak bu oran yüksekse yöre kentlerinde O3 konsantrasyonunun artmasına neden olur (Vassilakos et al., 2005). O3 oluşumunu geciktirecek kadar düşük VOC/NOX oranları kent merkezlerinde ve NO kaynağının rüzgar bölgelerinde olabilir. Kırsal çevreler, hayli yüksek VOC/NOX oranlarıyla karakterize edilir, bunun nedeni güçlü yerel NOX kaynaklarının bulunmasıyla ilişkili olarak NOXin hızlı giderimidir (Tecer, 2000).
2.5. NOXlerin Atmosferden Uzaklaştırılmaları
Antropojenik ve doğal kaynaklardan atmosfere karışan NOXler, atmosferik reaksiyonlar sonucu çeşitli proseslere uğrar. Dönüşüm (transformasyon) ve rüzgar ile taşınım (transport) uğradıkları ilk proseslerdir (Aneja et al., 2001). Son olarak da ıslak ve kuru birikim (çökelme) gibi iki farklı prosese uğrarlar. Bu prosesler birçok kirleticinin atmosferden uzaklaştırılmasında en önemli proseslerdir (Graham et al., 1997).

NOXin HNO3 oluşturmak üzere OH ile reaksiyonu, NOXin uzaklaştırılmasındaki ilk ve önemli prosestir. Diğer uzaklaştırma reaksiyonları özellikle,

O3 + NO2 NO3 + O2 NO2 + NO3 N2O5

(2.27) (2.40)

yoluyla N2O5e dönüşümüdür. Bu dönüşüm özellikle geceleri gerçekleşmektedir. Bu yüzden NOXin fotokimyasal kalış süresi, güçlü bir şekilde OH ve O3 konsantrasyonlarına bağlıdır. Benzer olarak kirlenmiş bölgelerdeki aerosolleri içeren

3456. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sanayileşmiş kıyısal bölgedeki ortam havasında uçucu organik bileşik kirliliği: GYTE Muallimköy Yerleşkesi ve Dilovası yerleşim bölgesinde - Sayfa 25
14 Her bir hidrokarbonun ozon oluşturma kapasitesi mevcut UOB karışımına ve NOx seviyesine bağlıdır. Bir UOB/NOx sisteminde, ozon üretimi genellikle ·OH radikallerinin peroksi alkil radikali oluşturmak üzere bir hidro karbon molekülüne saldırısıyla başlar. UOB’lerle NOx arasında ·OH ile reaksiyona girmek için yarışırlar. UOB/NOx oranının yüksek olduğu durumlarda ·OH çoğunlukla UOB’lerle reaksiyon...

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oluşum
atmosferik
reaksiyona
reaksiyonlar
önemli
peroksi


56. SAYFA ICERIGI

azaldığında OH, VOClarla reaksiyona girecek ve O3 oluşum döngüsünü söndürecektir. Çok düşük NOX konsantrasyonlarında peroksi radikaller ile peroksi radikallerin reaksiyonları önemli olmaya başlar (Tecer, 2000).

Genel olarak VOC konsantrasyonlarının artması daha fazla O3 üretimi anlamına gelirken, NOXlerdeki azalma VOC/NO2 oranına bağlı olarak hem O3 artışına hem de azalmasına sebep olur. Böylece O3 üretiminin hızı mevcut NOX miktarıyla basit bir şekilde orantılı değildir (Tecer, 2000). Aynı zamanda VOC/NOX oranı önemlidir. Bu oran çok düşükse kent merkezinde O3 tüketimine yol açar, ancak bu oran yüksekse yöre kentlerinde O3 konsantrasyonunun artmasına neden olur (Vassilakos et al., 2005). O3 oluşumunu geciktirecek kadar düşük VOC/NOX oranları kent merkezlerinde ve NO kaynağının rüzgar bölgelerinde olabilir. Kırsal çevreler, hayli yüksek VOC/NOX oranlarıyla karakterize edilir, bunun nedeni güçlü yerel NOX kaynaklarının bulunmasıyla ilişkili olarak NOXin hızlı giderimidir (Tecer, 2000).
2.5. NOXlerin Atmosferden Uzaklaştırılmaları
Antropojenik ve doğal kaynaklardan atmosfere karışan NOXler, atmosferik reaksiyonlar sonucu çeşitli proseslere uğrar. Dönüşüm (transformasyon) ve rüzgar ile taşınım (transport) uğradıkları ilk proseslerdir (Aneja et al., 2001). Son olarak da ıslak ve kuru birikim (çökelme) gibi iki farklı prosese uğrarlar. Bu prosesler birçok kirleticinin atmosferden uzaklaştırılmasında en önemli proseslerdir (Graham et al., 1997).

NOXin HNO3 oluşturmak üzere OH ile reaksiyonu, NOXin uzaklaştırılmasındaki ilk ve önemli prosestir. Diğer uzaklaştırma reaksiyonları özellikle,

O3 + NO2 NO3 + O2 NO2 + NO3 N2O5

(2.27) (2.40)

yoluyla N2O5e dönüşümüdür. Bu dönüşüm özellikle geceleri gerçekleşmektedir. Bu yüzden NOXin fotokimyasal kalış süresi, güçlü bir şekilde OH ve O3 konsantrasyonlarına bağlıdır. Benzer olarak kirlenmiş bölgelerdeki aerosolleri içeren

34

İlgili Kaynaklarsingle.php