Kocaeli İli’nde nox emisyon dağılımlarının modellenmesi

BÖLÜM 3. EMİSYON ENVANTERİ VE KOCAELİ İLİ İÇİN YAPILAN ENVANTER ÇALIŞMASI
3.1. Emisyon Envanteri
3.1.1. Tanım
Hava kirliliğinin belirlenmesi ve kontrolünde, kirletici türlerinin ve bunların emisyonlarının bilinmesi gereklidir. Kirletici kaynakların atmosfere birim zamanda verdiği kirletici miktarı olarak tanımlanan emisyon; atmosferdeki kimyasal reaksiyonlardan, meteorolojik ve topografik koşullara kadar çeşitli faktörlerden etkilenir. Bir bölgede kirletici kaynakların hava kirlenmesine katkılarının belirlenmesi amacıyla bu kaynaklarla ilgili bilgilerin ve emisyon değerlerinin sistematik bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesine emisyon envanteri denir. Emisyon envanterinin yapısını kirletici kaynaklar ve bunların neden olduğu kirlilik miktarları oluşturur. Kirlilik miktarları belirlenirken kirletici kaynağa ait pek çok bilgilerden yararlanılır. Kirletici kaynak sayısı, coğrafi dağılımı, proses türü, hammadde türü, yakıt türü ve sarfiyatı, kullandığı hava kirliliği kontrol teknolojisi gibi.
Emisyon envanteri hazırlama çalışmaları uzun vadeli çalışmalardır ve genellikle küresel, bölgesel ve yerel olmak üzere üç farklı ölçekteki bölgelerde gerçekleştirilmektedir. Genellikle birkaç ülkeyi veya bir kıtayı içine alacak büyüklükteki coğrafi alanları kapsayan emisyon envanterleri, küresel ölçekte hazırlanan emisyon envanterlerdir. Bölgesel ölçekteki emisyon envanterleri, adlarından da anlaşılacağı gibi genellikle hava kirliliği potansiyeli bakımından önemli bir bölgeyi, hatta tüm bir ülkeyi kapsayabilir. Emisyon envanterleri için en küçük ölçek ise yerel ölçektir ve genellikle küçük endüstriyel alanları veya kentleri kapsar.
3759. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 44
Emisyon envanterlerinin diğer kullanım amaçları ise şu şekilde listelenebilir: • Hava kalitesi izleme istasyonları ve erken uyarı sistemlerinin konumlandırılması • Emisyon azaltma faaliyetlerinin izlenmesi ve stratejilerin geliştirilmesi • Gelecekteki hava kalitesinin tahmini • Coğrafi ve mevsimsel emisyon değişimlerinin izlenmesi • Hava kirliliğinde fayda-maliyet ilişkisinin belirlenmesi • Hava k...
İstanbul Boğaz Köprüleri'nde taşıtların yarattığı kirliliğin Copert III ve Mobile 6 modelleri ile hesaplanması - Sayfa 23
3 EMİSYON ENVANTERİ 3.1 Tanım Hava kirliliğinin belirlenmesi ve kontrolünde, kirletici türlerinin ve bunların emisyonlarının bilinmesi gereklidir. Kirletici kaynakların atmosfere verdiği miktarı olarak tanımlanan emisyon; atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar, meteorolojik ve topografik koşullar gibi dış etkenlerden çabuk etkilenir. Söz konusu bu ve benzeri etkenler dikkate alındığında, hava kirlet...
Orman yangınları ve hava kirliliği: - Sayfa 58
BÖLÜM 6 EMİSYON ENVANTERİ İLE ORMAN YANGINI EMİSYONLARININ HESAPLANMASI 6.1 EMİSYON ENVANTERİ Emisyon envanteri, belirli bir zaman periyodu içerisinde, sınırları belli bir alanda ki tüm kirletici kaynaklar tarafından atmosfere salınan hava kirleticilerinin miktarlarının listesidir. Listeleme emisyon miktarı (ton/gün, yıl/ton gibi) ve kirlilik kaynağı (yangın, trafik vb.) göz önüne alınarak yapı...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kirletici
hava
kirliliği
kaynak
emisyon
kaynaklar


59. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 3. EMİSYON ENVANTERİ VE KOCAELİ İLİ İÇİN YAPILAN ENVANTER ÇALIŞMASI
3.1. Emisyon Envanteri
3.1.1. Tanım
Hava kirliliğinin belirlenmesi ve kontrolünde, kirletici türlerinin ve bunların emisyonlarının bilinmesi gereklidir. Kirletici kaynakların atmosfere birim zamanda verdiği kirletici miktarı olarak tanımlanan emisyon; atmosferdeki kimyasal reaksiyonlardan, meteorolojik ve topografik koşullara kadar çeşitli faktörlerden etkilenir. Bir bölgede kirletici kaynakların hava kirlenmesine katkılarının belirlenmesi amacıyla bu kaynaklarla ilgili bilgilerin ve emisyon değerlerinin sistematik bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesine emisyon envanteri denir. Emisyon envanterinin yapısını kirletici kaynaklar ve bunların neden olduğu kirlilik miktarları oluşturur. Kirlilik miktarları belirlenirken kirletici kaynağa ait pek çok bilgilerden yararlanılır. Kirletici kaynak sayısı, coğrafi dağılımı, proses türü, hammadde türü, yakıt türü ve sarfiyatı, kullandığı hava kirliliği kontrol teknolojisi gibi.
Emisyon envanteri hazırlama çalışmaları uzun vadeli çalışmalardır ve genellikle küresel, bölgesel ve yerel olmak üzere üç farklı ölçekteki bölgelerde gerçekleştirilmektedir. Genellikle birkaç ülkeyi veya bir kıtayı içine alacak büyüklükteki coğrafi alanları kapsayan emisyon envanterleri, küresel ölçekte hazırlanan emisyon envanterlerdir. Bölgesel ölçekteki emisyon envanterleri, adlarından da anlaşılacağı gibi genellikle hava kirliliği potansiyeli bakımından önemli bir bölgeyi, hatta tüm bir ülkeyi kapsayabilir. Emisyon envanterleri için en küçük ölçek ise yerel ölçektir ve genellikle küçük endüstriyel alanları veya kentleri kapsar.
37

İlgili Kaynaklarsingle.php