KAY AKLAR

[1] Pekey B. İzmit Körfezi Yaş ve Kuru Çökelme Örneklerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Kaynakları, Seviye Tespiti ve Zaman Göre Değişimleri Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 10-11,Kocaeli,2004.

[2] Çetin Ş., Karademir A., Pekey B., Ayberk S. , Kocaeli İlinde Sanayi Kaynaklı Birincil Kirleticilerin Emisyon Envanteri, Uluslararası 9. Yanma Sempozyumu, Kırıkkale ,3,16-17 Kasım (2006).

[3] Probert, S.M.,. Community Sampling of Volatile Organic Compounds in the Capital Health Region: A Health Perspective. Ms Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering. University of Alberta, Alberta, Canada, (2000).

[4]Aydın, Ö., Havadaki SO2 ve PM konsantrasyonunun İstatiksel Yöntemlerle modellenmesi: Zonguldak Şehir Örneği, Yüksek Lisans Tezi,Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Zonguldak,2-44, (2006).

[5] De Nevers, N., Air Pollution Control Engineering, McGraw-Hill,Inc., New York, USA,(1995).
[6] Karpuzcu M., Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Kubbealtı eşriyat, İstanbul , (2004).

[7] Irmak, E., Yalova ili 2003-2004 Dönemi Hava Kirliliği Çalışması,Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,5-6,(2005).

[8] Byrne, C. A., Air Sampling of Volatile Organic Compounds in a Communit Near an Industrial Corridor. Ms Thesis. Department of Civil and Environmental Engineering,University of Alberta, Alberta, Canada,(2000).

[9] Müezzinoğlu, A., Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün esasları ,İzmir,18,s,(2003).

10] Tırıs M, Kalafatoğlu E, Okutan H, Hava Kirliliği Kaynakları ve Kontrolü.,Gebze, MAM, Kocaeli, 1-14,256,(1993).

[11]Müezzinlioğlu,A., Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün esasları ,İzmir,293s,(1987).

[12] Refik Saydam Hıfzıssıha Araştırma Müdürlüğü,Hava Kirliliğine Genel Bakış, (online)http://www.rshm.saglik.gov.tr/hki/pdf/hava.pdf,(Ziyaret Tarihi:12.08.2007)

[13]TAŞ,F.,Hava kirliliği ve Kastamonu Şehir Değerlendirme,Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi Enstitüsü,Ankara, 1 ,(2006).

Merkezi İçin Fen Bilimleri69. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kocaeli'nde konut, işyeri ve okullarda uçucu organik bileşiklerin belirlenmesi - Sayfa 207
Byrne, C. A., “Air Sampling of Volatile Organic Compounds in a Community Near an Industrial Corridor”. MS Thesis. Department of Civil and Environmental Engineering. University of Alberta, Alberta, Canada, (2000). Carrer, P., Morani, M., Alcini, D., Cavallo, D., Fustinoni, S., Lovato, L. and Visigalli, F., “Assesment through environmental and biological measurements of total daily exposure to vola...
Kocaeli'nde konut, işyeri ve okullarda uçucu organik bileşiklerin belirlenmesi - Sayfa 210
Park, E.S., “Multivariate Receptor Modeling from a Statistical Science Viewpoint”, Ph.D. Thesis, Texas A&M University, USA, (1997). Pauluhn, J., “Hazard identification and risk assessment of pyrethroids in the indoor environment”, Toxicology Letters 107, 193–199, (1999). Polissar, A.V., Hopke, P.K. and Poirot, R.L., “Atmospheric aerosol over vermont, chemical composition and sources”, Environmen...
Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 113
KAYNAKLAR (devam ediyor) Çebi N (2008) Kişisel görüşme, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak Çetin Ş, Ayberk S ve Karademir A (2004) Kocaeli İli’nde konutlardan kaynaklanan NOx emisyon envanteri, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (3): 113–123 Çetin Ş, Karademir A, Pekey B and Ayberk S (2007) Inventory of emissions of primary air pollutants in the city of Kocaeli, Turk...

69. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

organic
compounds
volatile
environmental
health
hava


69. SAYFA ICERIGI

KAY AKLAR

[1] Pekey B. İzmit Körfezi Yaş ve Kuru Çökelme Örneklerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Kaynakları, Seviye Tespiti ve Zaman Göre Değişimleri Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 10-11,Kocaeli,2004.

[2] Çetin Ş., Karademir A., Pekey B., Ayberk S. , Kocaeli İlinde Sanayi Kaynaklı Birincil Kirleticilerin Emisyon Envanteri, Uluslararası 9. Yanma Sempozyumu, Kırıkkale ,3,16-17 Kasım (2006).

[3] Probert, S.M.,. Community Sampling of Volatile Organic Compounds in the Capital Health Region: A Health Perspective. Ms Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering. University of Alberta, Alberta, Canada, (2000).

[4]Aydın, Ö., Havadaki SO2 ve PM konsantrasyonunun İstatiksel Yöntemlerle modellenmesi: Zonguldak Şehir Örneği, Yüksek Lisans Tezi,Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Zonguldak,2-44, (2006).

[5] De Nevers, N., Air Pollution Control Engineering, McGraw-Hill,Inc., New York, USA,(1995).
[6] Karpuzcu M., Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Kubbealtı eşriyat, İstanbul , (2004).

[7] Irmak, E., Yalova ili 2003-2004 Dönemi Hava Kirliliği Çalışması,Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,5-6,(2005).

[8] Byrne, C. A., Air Sampling of Volatile Organic Compounds in a Communit Near an Industrial Corridor. Ms Thesis. Department of Civil and Environmental Engineering,University of Alberta, Alberta, Canada,(2000).

[9] Müezzinoğlu, A., Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün esasları ,İzmir,18,s,(2003).

10] Tırıs M, Kalafatoğlu E, Okutan H, Hava Kirliliği Kaynakları ve Kontrolü.,Gebze, MAM, Kocaeli, 1-14,256,(1993).

[11]Müezzinlioğlu,A., Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün esasları ,İzmir,293s,(1987).

[12] Refik Saydam Hıfzıssıha Araştırma Müdürlüğü,Hava Kirliliğine Genel Bakış, (online)http://www.rshm.saglik.gov.tr/hki/pdf/hava.pdf,(Ziyaret Tarihi:12.08.2007)

[13]TAŞ,F.,Hava kirliliği ve Kastamonu Şehir Değerlendirme,Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi Enstitüsü,Ankara, 1 ,(2006).

Merkezi İçin Fen Bilimleri

İlgili Kaynaklarsingle.php