Kojenerasyonun bölgesel ısıtma sisteminde kullanılabilirliği ve klasik bölgesel ısıtma ile karşılaştırılması
KOJENERASYONUN BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE KLASİK BÖLGESEL ISITMA İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Sirer ALBAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eylül-2007 ANKARA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Balıkesir Gönen ve Kütahya Simav jeotermal ısıtma sistemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 4
Tez çalışmasının dördüncü bölümünde, Türkiye’nin ilk bölgesel jeotermal ısıtma sistemi olan Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Tez çalışmasının beşinci bölümünde, Türkiye’nin ikinci bölgesel ısıtma sistemi olan Simav jeotermal bölgesel ısıtma sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Tez çalışmasının altıncı bölümünde, Gönen ve Simav jeotermal bölgesel ısıtma sistemler...
Yatağan termik santralinde bölgesel ısıtmada santral içi dönüşüm sistemlerinin araştırılması - Sayfa 198
174 5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Hızla artan enerji ihtiyacımız ve kısıtlı yatırım imkânlarımız göz önüne alındığında, enerjinin daha verimli kullanılması büyük önem arz etmektedir. Enerji tasarrufunun ülke ve birey ölçeğindeki yararlarının yanı sıra çevre kirliliğinin önlenmesinde de önemli rolü bulunmaktadır. Günümüzde çevreye olan duyarlılık göz önüne alınarak enerji üretiminde çevre koruma teknol...
Kombine çevrim santrallerinde ısı maliyetinin belirlenmesi - Sayfa 90
75 Şekil 6.25 Ana kondenser maliyet akışı c12 = c11 Kmc = 103 €/h (6.107) 6.5.10 Bölgesel Isıtma Kondenseri Maliyet Analizi Şekil 6.26’da görüldüğü üzere 8 noktasında buhar türbininden çekilen ara buhar bölgesel ısıtma kondenserine gönderilir. 23 noktasında ısıtma tesisinden gelen su, bu buhar yardımıyla ısıtılarak 24 noktasından şehre gönderilir. Kondenserde yoğuşan su 10 noktasından...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölgesel
ısıtma
kojenerasyonun
klasik
üniversitesi
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

KOJENERASYONUN BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE KLASİK BÖLGESEL ISITMA İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Sirer ALBAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Eylül-2007 ANKARA

İlgili Kaynaklarsingle.php