Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp. )’na karşı savaşta bazı farklı bitki kısımlarının etkileri üzerine araştırmalar


EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

I

KÖK-UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.)NA KARŞI SAVAŞTA BAZI BİTKİ KISIMLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Ahmet HATİPOĞLU Bitki Koruma Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı Kodu :501.02.01 Sunuş Tarihi: ././ 2007
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Galip KAŞKAVALCI
Bornova-İZMİR1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bursa yöresinde armut plantasyonlarında görülen mikro besin elementleri (Fe, Zn ve B) noksanlıklarının teşhisi ve giderilmesi - Sayfa 3
TEZ ONAYI Serhat GÜREL tarafından hazırlanan "Bursa Yöresinde Armut Plantasyonlarında Görülen Mikro Besin Elementleri (Fe, Zn ve B) Noksanlıklarının Teşhisi ve Giderilmesi" adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı 'nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof. Dr. ...
Farklı kökenli arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı kullanım olanaklarının araştırılması - Sayfa 3
TEZ ONAYI Barış Bülent AŞIK tarafından hazırlanan “Farklı Kökenli Arıtma Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanaklarının Araştırılması” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof. Dr. A. Vahap KATKAT Başkan Prof....
Dondurma fabrikası arıtma çamurunun mısır bitkisi gelişimi üzerine etkileri - Sayfa 3
TEZ ONAYI Mustafa BIYIKLI tarafından hazırlanan “Dondurma Fabrikası Arıtma Çamurunun Mısır Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkileri” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof. Dr. A. Vahap KATKAT Başkan Prof. Dr. A...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
dalı
bilim
bitki
bilimleri
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

I

KÖK-UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.)NA KARŞI SAVAŞTA BAZI BİTKİ KISIMLARININ ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Ahmet HATİPOĞLU Bitki Koruma Ana Bilim Dalı
Bilim Dalı Kodu :501.02.01 Sunuş Tarihi: ././ 2007
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Galip KAŞKAVALCI
Bornova-İZMİR

İlgili Kaynaklarsingle.php