Kolajen hidrolizat içeren meyveli içecek üretimi
36
Örnek hacmi değiştirilerek (25, 50, 75 l ), 2 ml ABTS stok çözeltisine eklenip, aynı işlemler tekrarlanmıştır. Eğer örnekte, antioksidant aktiviteye sahip bileşikler varsa, radikal çözeltisinin rengi gittikçe açılacak ve okunan absorbans değeri zamana bağlı olarak gittikçe düşecektir. 6 dakika süre sonunda saptanmış ortalama yüzde inhibisyon değerleri örnek hacimlerine karşı bir grafiğe aktarılıp linear regrasyon analizi uygulanmak suretiyle, örneğe ilişkin eğriye ve bu eğriyi tanımlayan eşitliğe ulaşılmıştır.
Örneğe ilişkin eğrinin eğimi, standart eğrinin eğimine oranlanıp, seyreltme oranı ile çarpılarak örneğin TEAC değeri hesaplanmıştır.
3.4.5.3.2. DPPH yöntemi
Mor renkli stabil bir bileşik olan DPPH radikalinin, test bileşiği ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu, renkte meydana gelen azalmanın spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda ölçülmesine dayanmaktadır.
1 mM DPPH radikal çözeltisi hazırlanmıştır. 100 mllik bir çözelti hazırlamak için 0,03943 g DPPH bir miktar metanol içinde çözündürülerek kayıpsız şekilde 100 mllik bir ölçü balonuna aktarılıp metanol ile balon hacmine tamamlanmıştır. Bu çözelti, her gün taze olarak hazırlanmış ve gün içinde ölçüm yapılmadığı anlarda alüminyum folyoya sarılı bir şekilde, karanlık bir ortamda ve +4 Cde muhafaza edilmiştir. Meyveli içecek örneklerini 1/5 oranında metanol ile seyreltme yapıldıktan sonra analiz edilmiştir. Test tüplerinin her birine DPPH radikal çözeltisinden 600 l alınmıştır. Örnek veya örnek ekstraktlarından, farklı hacimlerde alınarak (25, 50, 75 l) içlerinde DPPH radikal çözeltisi bulunan tüpler üzerine ilave edilmiştir. Bu işlemden sonra, her bir tüp içerisindeki toplam hacim metanol ile 6 mlye tamamlanmıştır. Şahit olarak kullanmak üzere, bir tüpe 600 l DPPH radikal çözeltisi alınmış ve üzerine 5,4 ml metanol ilave edilmiştir. Tüpler oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 90 dakika süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda 517 nmye karşı Pop Optizen marka spektrofotometre kullanılarak tüp içeriklerinin absorbans değerleri okunmuştur. Eşitlik 3.4de verilen eşitliğe göre en az 3 farklı örnek hacmine karşılık gelen yüzde inhibisyon değeri hesaplanmıştır.60. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Antalya ili ve çevresindeki nar (Punica granatum L.) bahçelerinin beslenme durumlarının, bazı meyve kalite kriterlerinin ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 58
H. Toplam antioksidan aktivite analizi Nar suyunda antioksidan aktivitenin belirlenmesinde meyve ve sebzelerde yaygın olarak kullanılan DPPH (2,2- diphenyl-1-pcyrylhydrazyl) yöntemi kullanılmıştır (Brand-Williams vd 1995). Yöntemin esası; mor renkli bir bileşik olan DPPH radikalinin nar suyu ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu renkte meydana gelen azalmanın (mordan sarıya dönüşüm) spektr...
- Sayfa 58
H. Toplam antioksidan aktivite analizi Nar suyunda antioksidan aktivitenin belirlenmesinde meyve ve sebzelerde yaygın olarak kullanılan DPPH (2,2- diphenyl-1-pcyrylhydrazyl) yöntemi kullanılmıştır (Brand-Williams vd 1995). Yöntemin esası; mor renkli bir bileşik olan DPPH radikalinin nar suyu ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu renkte meydana gelen azalmanın (mordan sarıya dönüşüm) spektr...
- Sayfa 58
H. Toplam antioksidan aktivite analizi Nar suyunda antioksidan aktivitenin belirlenmesinde meyve ve sebzelerde yaygın olarak kullanılan DPPH (2,2- diphenyl-1-pcyrylhydrazyl) yöntemi kullanılmıştır (Brand-Williams vd 1995). Yöntemin esası; mor renkli bir bileşik olan DPPH radikalinin nar suyu ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu renkte meydana gelen azalmanın (mordan sarıya dönüşüm) spektr...

60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sonra
dpph
inhibisyon
çözelti
çözeltisi
dalga


60. SAYFA ICERIGI

36
Örnek hacmi değiştirilerek (25, 50, 75 l ), 2 ml ABTS stok çözeltisine eklenip, aynı işlemler tekrarlanmıştır. Eğer örnekte, antioksidant aktiviteye sahip bileşikler varsa, radikal çözeltisinin rengi gittikçe açılacak ve okunan absorbans değeri zamana bağlı olarak gittikçe düşecektir. 6 dakika süre sonunda saptanmış ortalama yüzde inhibisyon değerleri örnek hacimlerine karşı bir grafiğe aktarılıp linear regrasyon analizi uygulanmak suretiyle, örneğe ilişkin eğriye ve bu eğriyi tanımlayan eşitliğe ulaşılmıştır.
Örneğe ilişkin eğrinin eğimi, standart eğrinin eğimine oranlanıp, seyreltme oranı ile çarpılarak örneğin TEAC değeri hesaplanmıştır.
3.4.5.3.2. DPPH yöntemi
Mor renkli stabil bir bileşik olan DPPH radikalinin, test bileşiği ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu, renkte meydana gelen azalmanın spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda ölçülmesine dayanmaktadır.
1 mM DPPH radikal çözeltisi hazırlanmıştır. 100 mllik bir çözelti hazırlamak için 0,03943 g DPPH bir miktar metanol içinde çözündürülerek kayıpsız şekilde 100 mllik bir ölçü balonuna aktarılıp metanol ile balon hacmine tamamlanmıştır. Bu çözelti, her gün taze olarak hazırlanmış ve gün içinde ölçüm yapılmadığı anlarda alüminyum folyoya sarılı bir şekilde, karanlık bir ortamda ve +4 Cde muhafaza edilmiştir. Meyveli içecek örneklerini 1/5 oranında metanol ile seyreltme yapıldıktan sonra analiz edilmiştir. Test tüplerinin her birine DPPH radikal çözeltisinden 600 l alınmıştır. Örnek veya örnek ekstraktlarından, farklı hacimlerde alınarak (25, 50, 75 l) içlerinde DPPH radikal çözeltisi bulunan tüpler üzerine ilave edilmiştir. Bu işlemden sonra, her bir tüp içerisindeki toplam hacim metanol ile 6 mlye tamamlanmıştır. Şahit olarak kullanmak üzere, bir tüpe 600 l DPPH radikal çözeltisi alınmış ve üzerine 5,4 ml metanol ilave edilmiştir. Tüpler oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 90 dakika süre ile inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda 517 nmye karşı Pop Optizen marka spektrofotometre kullanılarak tüp içeriklerinin absorbans değerleri okunmuştur. Eşitlik 3.4de verilen eşitliğe göre en az 3 farklı örnek hacmine karşılık gelen yüzde inhibisyon değeri hesaplanmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php