Kolluk güçlerinin terörle mücadelesinde stratejik yönetim
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KOLLUK GÜÇLERİNİN TERÖRLE
MÜCADELESİNDE STRATEJİK YÖNETİM
BÜLENT KARAABALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ DANIŞMANI: Yard.Doç.Dr. Cemal BALTACI
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ISPARTA, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KOLLUK GÜÇLERİNİN TERÖRLE
MÜCADELESİNDE STRATEJİK YÖNETİM
BÜLENT KARAABALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TEZ DANIŞMANI: Yard.Doç.Dr. Cemal BALTACI
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ISPARTA, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php