T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL SÜRECİ VE ODA-MÖNÜ
MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: DENİZLİDEKİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE
UYGULAMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan
Umut Tolga GÜMÜŞ
Danışman
Yard.Doç.Dr. Hafize MEDER ÇAKIR
Denizli, 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turizm konaklama işletmelerinde yatak optimizasyonu: Muğla-Dalyan'da yer alan örnek bir işletmede uygulama - Sayfa 66
Bu konuya ilişkin literatüre baktığımızda, Taşkın’ın (1997) yaptığı “Otel İşletmelerinde Yiyecek Maliyetlerinin Kontrolü ve Azaltılması” adlı doktora tezinde konaklama işletmelerindeki maliyet kalemlerinden biri olan yiyecek maliyetini azaltmaya yönelik çalışmalar dikkat çekmektedir. Diğer bir örnek Gümüş’ün (2005) “Konaklama İşletmelerinde Maliyet Kontrol Süreci ve Oda Mönü Maliyetlerinin Belirle...
Konaklama işletmelerinde çevre muhasebesi uygulamaları: Marmaris ilçesi örneği - Sayfa 222
200 Aymaz, Rukiye, (2009), Isparta, Antalya ve Burdur Üretim İşletmelerinin Çevre Konularına ve Çevre Muhasebesine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Başkale, Elif, (2009), Çevre Muhasebesi ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Durak, Aytaç, (2008), Turizmin Çevreye Etkileri Nevşehir İli K...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uygulama
maliyet
işletme
konaklama
kontrol
denizli


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL SÜRECİ VE ODA-MÖNÜ
MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: DENİZLİDEKİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE
UYGULAMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan
Umut Tolga GÜMÜŞ
Danışman
Yard.Doç.Dr. Hafize MEDER ÇAKIR
Denizli, 2005single.php