KONTROL FONKSIYONLARI INTEGRAL KISITLI OLAN KONTROL SISTEMLERIN ERISIM KU MELERININ O ZELLIKLERI
Ali Serdar NAZLIPINAR Doktora Tezi
Fen Bilimleri Enstitusu Matematik Anabilim Dalı
Mart – 2008
Bu tez calısması Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TU BITAK) tarafından desteklenmistir. Proje No: 106T0121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümleri - Sayfa 3
TEZI˙N YAZILDIGˆ I DI˙L : Tu¨rk¸ce I TEZI˙N SAYFA SAYISI : 131 TEZI˙N KONUSU :LI˙NEER OLMAYAN DENKLEM SI˙STEMLERI˙NI˙N C¸ O¨ ZU¨ MLERI˙ TU¨ RKC¸ E ANAHTAR KELIMELER: 1. Lineer olmayan denklem sistemleri 2. Bu¨tu¨n k¨oklerin bulunması 3. Matlab programları 4 I˙NGI˙LI˙ZCE ANAHTAR KELIMELER: 1. System of Nonlinear Equations 2. Finding all roots 3. Iterative Methods 4 Matlab programs 1. T...
Alçılı hastaların evde bakımları sırasında karşılaştıkları sorunlar ve başa çıkma yöntemleri - Sayfa 128
50 48 40 30 20 210 0 Kısa Kol 46 4 uzun Kol 39 44 11 Kısa Bacak 6 Uzun Bacak Bol Gelmeyen Bol Gelen Grafik 47: Çalı ma ve Kontrol Grubundaki Alçılı Bireylerde Alçının Bol Gelme Durumlarının Gruplara Göre Da ılımı Grafik 47’de çalı ma ve kontrol grubundaki bireylerde alçının bol gelme durumları gruplara göre incelendi inde; çalı ma grubundaki kısa kol alçı uygulanan bireyler...
dizisi üretimi için iki aşamalı bir yaklaşım - Sayfa 5
KONTROL DI˙ZI˙SI˙ U¨ RETI˙MI˙ I˙C¸ I˙N I˙KI˙ AS¸AMALI BI˙R YAKLAS¸IM Mustafa Emre Dinc¸tu¨rk Bilgisayar Bilimi ve Mu¨hendisli˘gi, Yu¨ksek Lisans Tezi, 2009 Tez Danı¸smanı: Hu¨snu¨ Yenigu¨n Anahtar Kelimeler: SDM Bazlı Sınama, Kontrol Dizileri, Rastlantısal SDM U¨ retimi O¨ zet Bu c¸alı¸smada Sonlu Durum Makinaları (SDM) bazlı sınamada yeni bir kontrol dizisi u¨retim y¨ontemi verilmektedir. Bu ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kontrol
tezi
dalı
anabilim
bilimleri
olan


1. SAYFA ICERIGI

KONTROL FONKSIYONLARI INTEGRAL KISITLI OLAN KONTROL SISTEMLERIN ERISIM KU MELERININ O ZELLIKLERI
Ali Serdar NAZLIPINAR Doktora Tezi
Fen Bilimleri Enstitusu Matematik Anabilim Dalı
Mart – 2008
Bu tez calısması Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TU BITAK) tarafından desteklenmistir. Proje No: 106T012

İlgili Kaynaklarsingle.php