Konumsal yetkilendirme destekli veritabanı tasarımı ve uygulamasıYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KONUMSAL YETKİLENDİRME DESTEKLİ VERİTABANI TASARIMI VE UYGULAMASI
Harita Yük. Müh. Cüneyd HELVACI

FBE Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı
Jüri Üyeleri

: 09.07.2010 : Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ümit GÜMÜŞAY (YTÜ) : Prof. Dr. Fatmagül BATUK
Prof. Dr. Zübeyde ALKIŞ Prof. Dr. D. Zafer ŞEKER Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU

İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de siyaset biliminin gelişimi ve bir Türk siyaset bilimcisi olarak Prof. Dr. Tarık - Sayfa 18
Ç ZELGELER D ZELGES Sayfa No Çizelge 1 : Siyaset Bilimcilerin De erlendirilmesi …………………………………128 Çizelge 2 : Prof. Dr. Ersin Kalayc o lu’nun Yönetmi* Oldu u Tezler ……………..152 Çizelge 3 : Prof. Dr. Bülent Daver’in Yönetmi* Oldu u Tezler …………………….153 Çizelge 4 : Prof. Dr. lter Turan’ n Yönetmi* Oldu u Tezler ……………………….154 Çizelge 5 : Prof. Dr. Ergun Özbudun’un Yönetmi* Oldu u Tezler ………………...1...
Mycobacterıum tuberculosıs kompleks izolatlarında izoniazid ve rifampin direncinin belirlenmesinde genotype MTBDR yönteminin kullanımı - Sayfa 2
DEKANLIK ONAYI Prof. Dr. İrfan ORHAN DEKAN Bu tez uzmanlık tezi standartlarına uygun bulunmuştur. _____________________ Prof. Dr. Mustafa YILMAZ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Tez tarafımdan okunmuş, kapsam ve kalite yönünden Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Mustafa YILMAZ _____________________ Danışman Uzmanlık Tezi Değerlendirme Jüri Üyele...
Diz ve kalça eklem protezlerin değerlendirilmesi - Sayfa 8
TEŞEKKÜR Tezim ile ilgili her konuda bana yardımcı olan ve tez danışmanlığımı yapan sayın Prof. Dr. Vasfi KARATOSUN ’a teşekkür ederim. Tezimin hazırlanmasında ve istatistik analizinde bana yardımcı olan Prof. Dr. Hülya ELLİDOKUZ’ a teşekkür ederim. Asistanlık eğitimim boyunca deneyimlerinden ve bilgilerinden büyük fayda gördüğüm sayın hocalarım; Prof. Dr. Emin ALICI, Prof. Dr. Şükrü ARAÇ, Prof...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
tezi
dalı
anabilim
jüri
üyeleri


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KONUMSAL YETKİLENDİRME DESTEKLİ VERİTABANI TASARIMI VE UYGULAMASI
Harita Yük. Müh. Cüneyd HELVACI

FBE Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı
Jüri Üyeleri

: 09.07.2010 : Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ümit GÜMÜŞAY (YTÜ) : Prof. Dr. Fatmagül BATUK
Prof. Dr. Zübeyde ALKIŞ Prof. Dr. D. Zafer ŞEKER Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU

İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php