Konveks harmonik dönüşümlerii
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KONVEKS HARMONİK DÖNÜ ÜMLER ASİYE KAYA
YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI

Bu Tez 17/07/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Doç.Dr.Metin ÖZTÜRK (Danışman)

Doç. Dr. Sibel YALÇIN Prof. Dr. Ahmet CENGİZ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de siyaset biliminin gelişimi ve bir Türk siyaset bilimcisi olarak Prof. Dr. Tarık - Sayfa 18
Ç ZELGELER D ZELGES Sayfa No Çizelge 1 : Siyaset Bilimcilerin De erlendirilmesi …………………………………128 Çizelge 2 : Prof. Dr. Ersin Kalayc o lu’nun Yönetmi* Oldu u Tezler ……………..152 Çizelge 3 : Prof. Dr. Bülent Daver’in Yönetmi* Oldu u Tezler …………………….153 Çizelge 4 : Prof. Dr. lter Turan’ n Yönetmi* Oldu u Tezler ……………………….154 Çizelge 5 : Prof. Dr. Ergun Özbudun’un Yönetmi* Oldu u Tezler ………………...1...
Fuzzy metrik uzaylarda sabit nokta teoremleri - Sayfa 2
T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANA BİLİM DALI Tezin Adı: Fuzzy Metrik Uzaylarda Sabit Nokta Teoremleri Öğrencinin Adı Soyadı: Hüseyin Niyazi UĞURLUER Tez Savunma Tarihi: 3 Aralık 2007 Prof. Dr. Sadettin ÖZYAZICI FBE Müdürü Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli şartları sağladığını onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Sabri BİRLİK ABD Başkanı Bu tez tarafımca okunmuş, ...
Makro moleküler ligandlar ve metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik özellikleri - Sayfa 3
ONAYLAMA SAYFASI Bu tezin şekil ve içerik açısından Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Yazım Klavuzunda belirtilen kurallara uygun formatta yazıldığını onaylıyorum. Prof. Dr. Cevdet NERGİZ Anabilim Dalı Başkanı Bu tezin Yüksek Lisans Tezinde bulunması gereken yeterliliğe, kapsama ve niteliğe sahip olduğunu onaylıyorum. Prof. Dr Naz Mohammed AGH ATABAY Tez Eş Danışmanı Doç. Dr. Me...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
dalı
jüri
tezi
anabilim
danışman


1. SAYFA ICERIGI

ii
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KONVEKS HARMONİK DÖNÜ ÜMLER ASİYE KAYA
YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI

Bu Tez 17/07/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Doç.Dr.Metin ÖZTÜRK (Danışman)

Doç. Dr. Sibel YALÇIN Prof. Dr. Ahmet CENGİZ

İlgili Kaynaklarsingle.php