Konvolüsyon tipli olmayan integral operatörler ailesinin karakteristik noktalarda yakınsaklığı ve yakınsaklık hızıKIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
KONVOLÜSYON TİPLİ OLMAYAN İNTEGRAL OPERATÖRLER AİLESİNİN KARAKTERİSTİK NOKTALARDA YAKINSAKLIĞI VE YAKINSAKLIK HIZI
Kenan BOZKURT
HAZİRAN 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İstatistiksel yakınsaklık aracılığıyla Korovkin tipi teoremlerin genelleştirilmesi - Sayfa 54
45 6. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu tezde Korovkin tipi yaklaşım teoremlerinin klasik yakınsaklıktan – istatistiksel yakınsaklığa taşınması ve –istatistiksel yakınsaklık mertebesi yoluyla klasik yakınsaklığa dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Bunun için ise pozitif lineer operatörler, istatistiksel yakınsaklık, –istatistiksel yakınsaklık, –istatistiksel yakınsaklık mertebesi gibi kavramlar tanıtılmıştır. –ist...
Fonksiyon dizilerinin istatistiksel ve ideal yakınsaklığı - Sayfa 1
ÖZET Yüksek Lisans Tezi FONKSİYON DİZİLERİNİN İSTATİSTİKSEL VE İDEAL YAKINSAKLIĞI Uğur ULUSU Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Eylül 2007 Danışman: Prof. Dr. Fatih NURAY Bu tez çalışmasında, ℝ de veya herhangi bir metrik uzayda fonksiyon dizilerinin istatistiksel yakınsaklığının ve I -yakınsaklığının değişik çeşitleri incelenmiştir. (X , M ...
Fonksiyon dizilerinin istatistiksel yakınsaklığı - Sayfa 2
ÖZET Yüksek Lisans Tezi FONKSİYON DİZİLERİNİN İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Özge ŞEN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Cihan ORHAN Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde sırasıyla fonksiyon dizilerinin düzgün yakınsaklığı ve yakınsaklığı koruyan fonksiyon dizileri kavramlarına ilişkin bazı bilinen s...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yakınsaklık
yakınsaklığı
lisans
matematik
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
KONVOLÜSYON TİPLİ OLMAYAN İNTEGRAL OPERATÖRLER AİLESİNİN KARAKTERİSTİK NOKTALARDA YAKINSAKLIĞI VE YAKINSAKLIK HIZI
Kenan BOZKURT
HAZİRAN 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php