Konya bölgesinde yayılış gösteren bazı vicia L. (leguminosae) türlerinin tohum protein profillerinin SDS-PAGE ile belirlenmesi
KONYA BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI VICIA L. (LEGUMINOSAE) TÜRLERİNİN TOHUM PROTEİN PROFİLLERİNİN SDS-PAGE
İLE BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Hüseyin DURAL
Şerife BEYAZBENLİ
BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

KONYA BÖLGESİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI VICIA L. (LEGUMINOSAE) TÜRLERİNİN TOHUM PROTEİN PROFİLLERİNİN SDS-PAGE
İLE BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Hüseyin DURAL
Şerife BEYAZBENLİ
BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

İlgili Kaynaklar
single.php