Konya kent atmosferinde sabit ve motorlu taşıt kaynaklı poliaromatik hidrokarbonlar ve bazı uçucu organik bileşiklerin tayini ve izlenmesi

ÖZET

i

Doktora Tezi

KONYA KENT ATMOSFERİNDE SABİT VE MOTORLU TAŞIT KAYNAKLI POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR VE BAZI UÇUCU
ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ VE İZLENMESİ

Gülnihal KARA

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman:
Prof.Dr. Mehmet Emin AYDIN
2008, 360 Sayfa

Jüri:
Prof.Dr. Ferruh ERTÜRK (Başkan)

Prof.Dr. Mustafa PEHLİVAN (Üye)

Prof.Dr. Erol PEHLİVAN (Üye)

Prof.Dr. Mehmet Emin AYDIN (Üye)

Doç.Dr. Ali TOR (Üye)

Bu çalışmada hava ortamında bulunan poliaromatik hidrokarbonlar (PAHlar) ve uçucu organik bileşiklerin (UOBler) kromatografik teknikler kullanılarak1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı gıda maddeleri ve bitkisel yağlarda poliaromatik hidrokarboların (PAH) analizleri - Sayfa 13
GİRİŞ 1. POLİ (ÇOK HALKALI) AROMATİK HİDROKARBONLAR (PAH) İki ya da daha fazla benzen halkasının birleşmesiyle meydana gelen bileşikler poliaromatik hidrokarbonlar (PAH) olarak adlandırılırlar. Bunlardan iki halkalı olanı naftalin, üç halkalı olanları antrasen, fenantren ve halka sayısı daha fazla olan poliaromatik hidrokarbonlar da kendilerine özgü adlarla ifade edilirler [1,2]. PAH’ların, hidr...
Denize dökülen ham petrolün yerinde yakma yöntemi ile temizlenmesinde dumanın azaltılması - Sayfa 61
47 1.6.2.7. Gaz Halindeki Duman Ürünleri Gaz halindeki ürünler genel olarak, PAH (poliaromatik hidrokarbonlar), CO (Karbon monoksit), CO2 (Karbon dioksit), SO2 (Sülfür dioksit), VOC (Volatile Organic CompoundUçucu Organik Bileşik), benzen, tolüen, ksilen ihtiva ederler (Zhang vd., 1996; NRT, 1995). Poliaromatik hidrokarbonlar yanma esnasında büyük ölçülerde tüketilirler, bu yüzden petrolün ilk a...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

organik
poliaromatik
hidrokarbonlar
çevre
bileşiklerin
uçucu


1. SAYFA ICERIGI

ÖZET

i

Doktora Tezi

KONYA KENT ATMOSFERİNDE SABİT VE MOTORLU TAŞIT KAYNAKLI POLİAROMATİK HİDROKARBONLAR VE BAZI UÇUCU
ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ VE İZLENMESİ

Gülnihal KARA

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman:
Prof.Dr. Mehmet Emin AYDIN
2008, 360 Sayfa

Jüri:
Prof.Dr. Ferruh ERTÜRK (Başkan)

Prof.Dr. Mustafa PEHLİVAN (Üye)

Prof.Dr. Erol PEHLİVAN (Üye)

Prof.Dr. Mehmet Emin AYDIN (Üye)

Doç.Dr. Ali TOR (Üye)

Bu çalışmada hava ortamında bulunan poliaromatik hidrokarbonlar (PAHlar) ve uçucu organik bileşiklerin (UOBler) kromatografik teknikler kullanılaraksingle.php