Konya kent atmosferinde sabit ve motorlu taşıt kaynaklı poliaromatik hidrokarbonlar ve bazı uçucu organik bileşiklerin tayini ve izlenmesi

31

Tablo 2.2.1 EMEP programı ile bakılması gerekli ve bakılması istenen UOBleri (EMEP/CCC, 1990)

Alkanlar
Alkenler Alkilenler Aromatikler
Aldehitler Ketonlar

Gerekli Etan Propan i-Bütan n-Bütan ı-Pentan n-Pentan Eten Propen Isopren Acetilen Benzen Toluen o-Xylen m,p-Xylen Etilbenzen Trimetilbenzenler Formaldehit Asetaldeit Aseton

İstenen Hekzan Hekzan türleri (Siklohekzan v.b. Heptan Heptane türleri Oktan
Butenler Pentenler
Styren Propilbenzen Etiltoluenler
Propionaldehit
Metilketon Metilvinilketon

Osloda 2004 yılında çalıştay düzenlenmiş ve fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli olan (POCP) 50 UOB tespit edilmiştir. Avrupa Birliğinin hava kalitesi ile ilgili direktifinde Benzen için sınır değer 5 g m-3 olarak belirlenmiştir.

2.2.1. Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Uçucu organik bileşikler farklı kimyasal özelliklerinden dolayı; 9 Uçucu Halojenli Hidrokarbonlar, 9 Klorlu Benzenler ve Klorlu Toluenler, 9 Uçucu Aromatik Hidrokarbonlar, 9 Eterler
olmak üzere 4 guruba ayrılmaktadırlar (Miermans ve diğ., 2000). Uçucu organik bileşiklerin genel özellikleri teknik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmalarına izin vermektedir.44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dış ortam havasındaki uçucu organik bileşiklerin uzun süreli pasif örnekleme yöntemi ile izlenebilirliğinin değerlendirilmesi - Sayfa 28
Deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalara göre;benzen, vinil klorür, pdikloro-benzen, kloroform, etilen dibromür, metil klorür ve karbon tetraklorürün yüksek konsantrasyonları, kanser riskini en az 10 kat artırdığı görülmüştür[Wallace, 1991], [Veli ve Alyüz, 2006]. 2.3. Uçucu Organik Bileşiklerin Yapısal Özellikleri Uçucu organik bileşikleri kimyasal yapılarına göre sınıflandırılması: Alif...
Sub-kronik tiner bağımlısı ratlarda karaciğer ve akciğer dokularında bazı biyokimyasal parametrelerdeki değişim ve bunlara alfa-lipoik asitin etkisinin araştırılması - Sayfa 15
2. GENEL BİLGİLER 2.1. Organik Çözücüler 2.1.1. Organik Çözücülerin Kullanım Alanları Son yıllarda endüstrideki gelişmeler sonucunda organik çözücüler yaygın bir kullanım alanı bulmuşlardır. Benzin, mazot, kalorifer yakıtı, yapıştırıcılar, boya çözücüler, incelticiler, aeresoller, yağ çıkarıcılar, kozmetik ürünleri gibi birçok maddede kullanılan organik çözücüler geniş bir kimyasal spektruma sa...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toluen
benzen
hekzan
heptan
bileşikler
etilbenzen


44. SAYFA ICERIGI

31

Tablo 2.2.1 EMEP programı ile bakılması gerekli ve bakılması istenen UOBleri (EMEP/CCC, 1990)

Alkanlar
Alkenler Alkilenler Aromatikler
Aldehitler Ketonlar

Gerekli Etan Propan i-Bütan n-Bütan ı-Pentan n-Pentan Eten Propen Isopren Acetilen Benzen Toluen o-Xylen m,p-Xylen Etilbenzen Trimetilbenzenler Formaldehit Asetaldeit Aseton

İstenen Hekzan Hekzan türleri (Siklohekzan v.b. Heptan Heptane türleri Oktan
Butenler Pentenler
Styren Propilbenzen Etiltoluenler
Propionaldehit
Metilketon Metilvinilketon

Osloda 2004 yılında çalıştay düzenlenmiş ve fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli olan (POCP) 50 UOB tespit edilmiştir. Avrupa Birliğinin hava kalitesi ile ilgili direktifinde Benzen için sınır değer 5 g m-3 olarak belirlenmiştir.

2.2.1. Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri
Uçucu organik bileşikler farklı kimyasal özelliklerinden dolayı; 9 Uçucu Halojenli Hidrokarbonlar, 9 Klorlu Benzenler ve Klorlu Toluenler, 9 Uçucu Aromatik Hidrokarbonlar, 9 Eterler
olmak üzere 4 guruba ayrılmaktadırlar (Miermans ve diğ., 2000). Uçucu organik bileşiklerin genel özellikleri teknik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmalarına izin vermektedir.single.php