T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ
ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE
KORONER ARTER BYPASS OPERASYONLARINDA GREFT OLARAK KULLANILAN İNTERNAL
TORASİK ARTER, RADİYAL ARTER VE SAFEN VEN GREFTLERİNDE İN VİTRO LİDOKAİN
HİDROKLORÜR ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Özcan GÜR
EDİRNE 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroner arter bypass greft operasyonlarında kullanılan internal torasik arter, radial arter ve safen ven greftlerinde in vitro amiodarone'un etkileri - Sayfa 1
T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE KORONER ARTER "BYPASS" GREFT OPERASYONLARINDA KULLANILAN İNTERNAL TORASİK ARTER, RADİAL ARTER VE SAFEN VEN GREFTLERİNDE İN VİTRO AMİODARONE’UN ETKİLERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Okay Güven KARACA EDİRNE - 2009 1 ...
Diyabetik koroner arter hastalarında radiyal arter greft kullanılarak tam arteryel revaskülarizasyon - Sayfa 1
T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DİABETİK KORONER ARTER HASTALARINDA RADİAL ARTER GREFT KULLANILARAK TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON UZMANLIK TEZİ DR. G. MEHMET YILMAZ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. HASAN BERAT CİHAN MALATYA-2006 ...
Diyabetik koroner arter hastalarında radiyal arter greft kullanılarak tam arteryel revaskülarizasyon - Sayfa 2
T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DİABETİK KORONER ARTER HASTALARINDA RADİAL ARTER GREFT KULLANILARAK TAM ARTERİYEL REVASKÜLARİZASYON UZMANLIK TEZİ DR. G. MEHMET YILMAZ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. HASAN BERAT CİHAN MALATYA-2006 ...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ
ANABİLİM DALI
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE
KORONER ARTER BYPASS OPERASYONLARINDA GREFT OLARAK KULLANILAN İNTERNAL
TORASİK ARTER, RADİYAL ARTER VE SAFEN VEN GREFTLERİNDE İN VİTRO LİDOKAİN
HİDROKLORÜR ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(Uzmanlık Tezi)
Dr. Özcan GÜR
EDİRNE 2007single.php