Koroner arter ektazisi ve insülin direnci arasındaki ilişki

T.C Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
KORONER ARTER EKTAZİSİ VE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr. Salaheddin AKÇAY
KARDİYOLOJİ UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ahmet ALTINBAŞ
2010 ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ankilozan spondilitli olgularda sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde doku Doppler, strain ve strain rate ekokardiyografi yöntemlerinin yeri - Sayfa 4
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Başlığı : Ankilozan Spondilitli Olgularda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Doku Doppler, Strain ve Strain Rate Ekokardiyografi Yöntemlerinin Yeri Tezi Hazırlayan : Arş. Gör. Dr. Muhammet TAHTA Tez Savunma Tarihi : Tez Kabul Tarihi : Tez Danışmanı : Doç. Dr. Alaettin AVŞAR İş bu çalış...
Nondipper ve dipper hipertansiyon hastalarında sol ventrikül ve sol atriyum fonksiyonlarının, strain ve strain rate ekokardiyografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 4
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Başlığı : Nondipper ve Dipper Hipertansiyon Hastalarında Sol Ventrikül ve Sol Atriyum Fonksiyonlarının, Strain ve Strain Rate Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi Tezi Hazırlayan : Arş. Gör. Dr. Erkan BORAZAN Tez Savunma Tarihi : Tez Kabul Tarihi : Tez Danışmanı : Doç. Dr. Alaettin AVŞAR İş bu çalışma...
Atriyum fibrilasyonunda bifazik ve monofazik kardiyoversiyonun koagulasyon sistemine etkisi - Sayfa 3
TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI iii T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA, Dr. Murat TARAKTAŞ’A ait “Atriyum fibrilasyonunda bifazik ve monofazik kardiyoversiyonun koagulasyon sistemine etkisi” adlı çalışma jürimiz tarafından Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda Tıpta Uzmanlık Tezi olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Tarih:06.02.2009 Jüri Başkanı: Prof. Dr. Necmi ATA (...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kardiyoloji
anabilim
dalı
tezi
uzmanlık
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
KORONER ARTER EKTAZİSİ VE İNSÜLİN DİRENCİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr. Salaheddin AKÇAY
KARDİYOLOJİ UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ahmet ALTINBAŞ
2010 ISPARTA

İlgili Kaynaklarsingle.php