Koroner arter hastalığı olan bireylerde koroner ateroskleroz ciddiyeti ile serum adiponektin düzeyleri arasındaki ilişkiT.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE KORONER ATEROSKLEROZ CİDDİYETİ İLE SERUM
ADİPONEKTİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
UZMANLIK TEZİ Dr. HİDAYET GÖKSOY
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. DURSUN DURSUNOĞLU
DENİZLİ, 2008
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroner arter hastalığında aspirin direnci ile koroner arter hastalığı yaygınlığı ve tekrarlayan perkütan koroner girişimler arasındaki ilişki - Sayfa 1
T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER ARTER HASTALIĞINDA ASPİRİN DİRENCİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI YAYGINLIĞI VE TEKRARLAYAN PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ Dr. SERKAN KAHRAMAN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. ÇAVLAN ÇİFTÇİ İSTANBUL – 2013 ...
Koroner arter bypass greftli hastalarda greft açıklığının değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi ile konvansiyonel invazif koroner anjiyografinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KORONER ARTER BYPASS GREFTLİ HASTALARDA GREFT AÇIKLIGININ DEGERLENDİRİLMESİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KORONER ANJİYOGRAFİ İLE KONVANSİYONEL İNVAZİF KORONER ANJİYOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mehmet Levent ŞAHİNER UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI: Prof. Dr. M. Ali OTO ANKARA 2006 ...
Aterosklerotik oklüziv koroner arter hastalığı ve koroner arter ektazisi ile normal koroner arter anatomili olgularda serum adiponektin düzeylerinin karsılastırılması - Sayfa 1
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ATEROSKLEROTİK OKLÜZİV KORONER ARTER HASTALIĞI VE KORONER ARTER EKTAZİSİ İLE NORMAL KORONER ARTER ANATOMİLİ OLGULARDA SERUM ADİPONEKTİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. ÜNAL ÖZTÜRK KARDİYOLOJİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI: Doç. Dr. ILGIN KARACA ELAZIĞ 2007 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
üniversitesi
fakültesi
anabilim
dalı
koroner


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE KORONER ATEROSKLEROZ CİDDİYETİ İLE SERUM
ADİPONEKTİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
UZMANLIK TEZİ Dr. HİDAYET GÖKSOY
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. DURSUN DURSUNOĞLU
DENİZLİ, 2008
1

İlgili Kaynaklarsingle.php