Kronik aort yetersizliği olan hastalarda hipertansiyon sıklığı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KRONİK AORT YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA
HİPERTANSİYON SIKLIĞI
Dr. Oğuzhan YÜCEL UZMANLIK TEZİ
SİVAS 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
KRONİK AORT YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA
HİPERTANSİYON SIKLIĞI
Dr. Oğuzhan YÜCEL UZMANLIK TEZİ
SİVAS 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php