Periton diyalizi tedavisi alan hastaların alkol alışkanlığı (p=0.269 ) ve sigara alışkanlığı (p= 0.371) eğitim sonrası, eğitim öncesine göre anlamlı düzeyde değişmemiştir. Hemodiyaliz tedavisi alan hastaların alkol alışkanlığı (p=0.336 ) ve sigara alışkanlığında (p=0.171) eğitim sonrası, eğitim öncesine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların sigara ve alkol alışkanlığı puan ortalamaları Tablo 8de verilmiştir.

Tablo 8. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Sigara ve Alkol Alışkanlığı Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Periton Diyaliz Eğitim Öncesi Alkol Kadeh Sayısı Eğitim Sonrası Alkol Kadeh Sayısı Eğitim Öncesi Sigara Sayısı Eğitim Sonrası Sigara Sayısı
Hemodiyaliz Eğitim Öncesi Alkol Kadeh Sayısı Eğitim Sonrası Alkol Kadeh Sayısı Eğitim Öncesi Sigara Sayısı Eğitim Sonrası Sigara Sayısı

Ortalamastandart sapma 1.80.72 1.70.71
12.710.63 12.310.50 Ortalamastandart sapma
1.60.84 1.70.82 13.910.59 13.710.52

p 0.269
0.371
p 0.336
0.171

Periton diyalizi tedavisi alan hastaların (p=0.0001) ve hemodiyaliz tedavisi alan hastaların (p=0.0001) eğitim sonrası fiziksel işlev değerlerinde, eğitim öncesine göre puanlarında anlamlı düzeyde artma olmuştur. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında fiziksel işlev değerleri Tablo 9da verilmiştir.

Tablo 9. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Yaşam Kalitesi Ölçeğindeki Fiziksel İşlev Ortalamalarının Karşılaştırılması

Periton Diyaliz Eğitim Öncesi Fiziksel İşlev Eğitim Sonrası Fiziksel İşlev
Hemodiyaliz Eğitim Öncesi Fiziksel İşlev Eğitim Sonrası Fiziksel İşlev

OrtalamaStandart Sapma 57.510.05 67.08.79
OrtalamaStandart Sapma 60.511.30 69.08.46

p 0.0001
p 0.0001

4555. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastaların
eğitim
sonrası
ortalamaları
yetmezliği
değerleri


55. SAYFA ICERIGI

Periton diyalizi tedavisi alan hastaların alkol alışkanlığı (p=0.269 ) ve sigara alışkanlığı (p= 0.371) eğitim sonrası, eğitim öncesine göre anlamlı düzeyde değişmemiştir. Hemodiyaliz tedavisi alan hastaların alkol alışkanlığı (p=0.336 ) ve sigara alışkanlığında (p=0.171) eğitim sonrası, eğitim öncesine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların sigara ve alkol alışkanlığı puan ortalamaları Tablo 8de verilmiştir.

Tablo 8. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Sigara ve Alkol Alışkanlığı Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Periton Diyaliz Eğitim Öncesi Alkol Kadeh Sayısı Eğitim Sonrası Alkol Kadeh Sayısı Eğitim Öncesi Sigara Sayısı Eğitim Sonrası Sigara Sayısı
Hemodiyaliz Eğitim Öncesi Alkol Kadeh Sayısı Eğitim Sonrası Alkol Kadeh Sayısı Eğitim Öncesi Sigara Sayısı Eğitim Sonrası Sigara Sayısı

Ortalamastandart sapma 1.80.72 1.70.71
12.710.63 12.310.50 Ortalamastandart sapma
1.60.84 1.70.82 13.910.59 13.710.52

p 0.269
0.371
p 0.336
0.171

Periton diyalizi tedavisi alan hastaların (p=0.0001) ve hemodiyaliz tedavisi alan hastaların (p=0.0001) eğitim sonrası fiziksel işlev değerlerinde, eğitim öncesine göre puanlarında anlamlı düzeyde artma olmuştur. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında fiziksel işlev değerleri Tablo 9da verilmiştir.

Tablo 9. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Yaşam Kalitesi Ölçeğindeki Fiziksel İşlev Ortalamalarının Karşılaştırılması

Periton Diyaliz Eğitim Öncesi Fiziksel İşlev Eğitim Sonrası Fiziksel İşlev
Hemodiyaliz Eğitim Öncesi Fiziksel İşlev Eğitim Sonrası Fiziksel İşlev

OrtalamaStandart Sapma 57.510.05 67.08.79
OrtalamaStandart Sapma 60.511.30 69.08.46

p 0.0001
p 0.0001

45

İlgili Kaynaklarsingle.php