Kronik C hepatitli hastalarda monoklonal gammapati sıklığı: Monoklonal gammapatinin Hepatit C Virüs enfeksiyon seyrine etkisi
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DAL/
KRONİK C HEPATİTLİ HASTALARDA MONOKLONAL GAMMAPATİ SIKLIGI: MONOKLONAL GAMMAPATİNİN HEPATİTC VİRÜS ENFEKSİYON SEYRİNE
ETKİSİ
UZMANLIK TEZİ Uzman Dr. RAMAZAN İDİLMAN
ANKARA, 20011. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

monoklonal
gammapati
enfeksiyon
kronik
virüs
hastalarda


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GASTROENTEROLOJİ BİLİM DAL/
KRONİK C HEPATİTLİ HASTALARDA MONOKLONAL GAMMAPATİ SIKLIGI: MONOKLONAL GAMMAPATİNİN HEPATİTC VİRÜS ENFEKSİYON SEYRİNE
ETKİSİ
UZMANLIK TEZİ Uzman Dr. RAMAZAN İDİLMAN
ANKARA, 2001

İlgili Kaynaklarsingle.php