Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ANABİLİM DALI
KRONİK HEPATİT B HASTALARININDA İNTERFERON ALFA2 b + LAMİVUDİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
DR. AZİZ DURSUN KIRIKÇI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ
VAN20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Diferansiyel denklemler teorisindeki eşitsizlikler ve uygulamaları - Sayfa 52
45 elde edilir. Her s ≤ t için eşitsizlik 0 dan t ’ye integrali alınarak v(0) = 0 yazıldığında v(t ) ≤ ∫t (A(s) + A(− s))exp∫t [B(r) + B(−r)]dr  ds 0 s  ∫ ∫ ∫=  exp t  t B(r )dr  A(s) exp− s  B(r )dr ds −t  0  −s  ∫ ∫ ∫+ t A(− s)exp− s  B(r )dr ds  = t expsgn(t )  B(r )dr  0...
- Sayfa 555
Son olarak, (B.97) gibi temel integrallerin açisindan yazilabilir Zev [M, n, A, B] = 0 r, nb iω nb cma, (Xmaxnb + ymaynb + zmaznb) VMA + I17 + I18 + I19 - (Xma + XNB) I14 - (Yma + YNB) I15 - (zma + znb) I16 - Iωμ0κnbCma, nb (xmaxnb + ymaynb + zmaznb) I1 + i8 + I9 + I10 nerede - XnbI2 - ynbI3 - znbI4 - xmaI5 - ymaI6 - zmaI7 - 9Cma, nbκnb iω 0 I1 - Vma Am I11 - Vnb An I12 + VmaVn...
- Sayfa 131
d dx  d ds ds dx  1 R 1 sin (B.4) Bu nedenle, Denk ikame. Esitliklerini (B.3). (B.4); d dx  d d R 1 sin   d d Rs 1 sin  d d  d dx Rs günah  (B.5) Esitlik. (B.1) ', x, ile ilgili olarak R türevleri olan,' R 've R' orada görüntülenir koordinat eksenel. Bu türevler de meridyenel koordinat göre yazilmalidir. R  Rs günah  dR d  Rs cos D2R d 2 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüzüncü
prof
danışman
tezi
uzmanlık
kırıkçı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ANABİLİM DALI
KRONİK HEPATİT B HASTALARININDA İNTERFERON ALFA2 b + LAMİVUDİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
DR. AZİZ DURSUN KIRIKÇI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Hayrettin AKDENİZ
VAN2008

İlgili Kaynaklarsingle.php