Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
ve ciddi bir hastalık olan HBV ile mücadelede başarılı olunması için epidemiyolojisinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
HBsAg ve Anti-HBs gibi serumda kalıcı markırların varlığı sayesinde, HBV infeksiyonunun prevalansı çok iyi araştırılabilmektedir. İnfeksiyonun dağılımı, çeşitli coğrafik bölgelerde çok değişkenlik göstermektedir. HBV göstergeleri ve taşıyıcıların prevelansı göz önüne alınarak dünya, düşük, orta ve yüksek riskli bölgelere ayrılmıştır (Taşyaran MA, 2001).
HBV endemisitesinin düşük olduğu bölgeler; Kuzey Amerika, Avustralya, Kuzey Orta ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerdir. HBsAg taşıyıcılığı %2nin altındadır (Rogez SR, Denis F, 2004). Bu bölgelerde infeksiyon çoğunlukla adölesanlarda ve yetişkinlerde görülür. Vakaların 2/3ü 1529 yaş arasındadır. Bunlarda cinsel temas en önemli bulaş yoludur. Genel populasyonda infeksiyon oranı düşük iken, homoseksüeller, birden fazla seksüel partnerli heteroseksüeller ve İV ilaç bağımlıları gibi yüksek riskli gruplarda ve bazı etnik gruplarda infeksiyon insidansı yüksektir (Robinson WS, 2002).
HBV endemisitesinin orta olduğu bölgeler; Ortadoğu, Akdeniz havzası, OrtaLatin Amerika, Güney Avrupa, Rusya gibi ülkelerdir. Bu bölgelerde HBsAg taşıyıcılığı %27 arasındadır(Rogez SR, Denis F, 2004). Türkiye orta endemisite bölgesindedir.
Asya ve Afrika gibi epidemik bölgelerde HBV infeksiyonunun epidemiyolojik paterni oldukça farklıdır. 10 yaşına kadar nüfusun %70-90ı infekte olmaktadır (Lee WM, 1997). Afrikada özellikle batı bölgelerinde HBsAg pozitifliğinin %720 gibi yüksek düzeylerde olduğu bildirilmiştir.
Son yıllarda Avrupada, HBV infeksiyonunda belirgin bir düşüş olmuştur. Bu; yaşam koşullarında düzelme, çekirdek aile, sağlık koşullarında düzelme, tek kullanımlık enjektör ve sağlık malzemelerinin kullanılması ile açıklanabilir. Örneğin17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kan donörlerinde hepatit B virus core antikorlarının saptanması - Sayfa 40
2.10. Epidemiyolojisi Bütün dünyada yaygın olarak görülen Hepatit B Virusuna (HBV) bağlı akut hepatitin ortalama %5’inin kronikleştiği ve bunların önemli bir bölümünün siroza dönüştüğü; sirozlu olgularda da hepatosellüler kanser gelişme riskinin oldukça yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden önemli bir sağlık sorunu olan HBV ile mücadelede başarılı olmak için epidemiyolojinin iyi bilinmesi...
Salt anti Hepatit B Virus Core antikoru pozitif kan donörlerinde Hepatit B Virus DNA tespiti - Sayfa 37
2.4.2. Dünyada HBV İnfeksiyonu Prevalansı HBV infeksiyonunun dünyadaki dağılımı coğrafi bölgelere göre farklılıklar göstermektedir. Bundan dolayı dünya, düşük, orta ve yüksek endemisite bölgelerine ayrılmıştır (111). Düşük endemisite olan bölgelerde HBV taşıyıcılık prevalansı %2'den azdır. Erişkinler açısından infeksiyonla karşılaşma oranı da %20 dir. Cinsel temas en önemli bulaşma nedenidir. HB...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölgeler
endemisite
bölgelerde
orta
hbsag
yüksek


17. SAYFA ICERIGI

ve ciddi bir hastalık olan HBV ile mücadelede başarılı olunması için epidemiyolojisinin iyi bilinmesi gerekmektedir.
HBsAg ve Anti-HBs gibi serumda kalıcı markırların varlığı sayesinde, HBV infeksiyonunun prevalansı çok iyi araştırılabilmektedir. İnfeksiyonun dağılımı, çeşitli coğrafik bölgelerde çok değişkenlik göstermektedir. HBV göstergeleri ve taşıyıcıların prevelansı göz önüne alınarak dünya, düşük, orta ve yüksek riskli bölgelere ayrılmıştır (Taşyaran MA, 2001).
HBV endemisitesinin düşük olduğu bölgeler; Kuzey Amerika, Avustralya, Kuzey Orta ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerdir. HBsAg taşıyıcılığı %2nin altındadır (Rogez SR, Denis F, 2004). Bu bölgelerde infeksiyon çoğunlukla adölesanlarda ve yetişkinlerde görülür. Vakaların 2/3ü 1529 yaş arasındadır. Bunlarda cinsel temas en önemli bulaş yoludur. Genel populasyonda infeksiyon oranı düşük iken, homoseksüeller, birden fazla seksüel partnerli heteroseksüeller ve İV ilaç bağımlıları gibi yüksek riskli gruplarda ve bazı etnik gruplarda infeksiyon insidansı yüksektir (Robinson WS, 2002).
HBV endemisitesinin orta olduğu bölgeler; Ortadoğu, Akdeniz havzası, OrtaLatin Amerika, Güney Avrupa, Rusya gibi ülkelerdir. Bu bölgelerde HBsAg taşıyıcılığı %27 arasındadır(Rogez SR, Denis F, 2004). Türkiye orta endemisite bölgesindedir.
Asya ve Afrika gibi epidemik bölgelerde HBV infeksiyonunun epidemiyolojik paterni oldukça farklıdır. 10 yaşına kadar nüfusun %70-90ı infekte olmaktadır (Lee WM, 1997). Afrikada özellikle batı bölgelerinde HBsAg pozitifliğinin %720 gibi yüksek düzeylerde olduğu bildirilmiştir.
Son yıllarda Avrupada, HBV infeksiyonunda belirgin bir düşüş olmuştur. Bu; yaşam koşullarında düzelme, çekirdek aile, sağlık koşullarında düzelme, tek kullanımlık enjektör ve sağlık malzemelerinin kullanılması ile açıklanabilir. Örneğin

İlgili Kaynaklarsingle.php