Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
Parenteral Bulaşma: Parenteral bulaşma paterni en çok araştırılan ve en iyi bilinen bulaşma şeklidir. Parenteral HBV bulaşı, tüm endemisite bölgelerin için önemli bir bulaşma yoludur (Taşyaran MA, 2001).
Parenteral bulaşma, virüsle kontamine kan ve kan ürünleri, cerrahi aletler, enjektör, i.v ilaç kullanımı, diş fırçası, müköz membranlara sıçrama gibi nedenlerle olur (Lee WM, 1997). Bu nedenle Hemofili başta olmak üzere, sık kan veya kan ürünleri verilen, hematoloji, onkoloji ve hemodiyaliz hastaları, HBV için en riskli gruplardır Doğal olarak bu bulaşma zincirinin net bilinen ilk halkası, kan ve kan ürünleridir.
Taşıyıcılık oranı yüksek olan ülkemizde 1986dan itibaren kan bankalarında, tarama testlerinin uygulanması, 1987den itibaren tek kullanımlık enjektörlerin uygulanmaya konması ile bulaşıcılık oranlarında azalma görülmüştür.
Kapı kolu, mobilyalar, diyaliz gereçleri ve malzemelerin üzerinden alınan sürüntü örneklerinin %11-21inde HBsAg pozitif bulunmuştur. Yine endemik bölgelerde HBV yaygınlığından sivrisinekler sorumlu tutulmuşsa da, günümüzde sadece mekanik bir neden oldukları, HBV bulaşmasında önemli rolleri olmadığı kabul edilmektedir (Hyams KC, 1989).
Perinatal Bulaşma: Taşıyıcı anneden çocuğa geçiş, genellikle doğum sırasında veya doğumdan sonra HBV ile infekte maternal sıvılarla bebeğin temasıyla olur. Doğum sırasında bulaşma, cilt sıyrıkları, mukoza penetrasyonu, vaginal kanaldan geçişte anne kanının yutulması, sezeryan sırasında anne kanıyla temas ve plasenta hasarı sonucu fetal ve maternal dolaşımın karışması gibi nedenlerle meydana gelir (Comella LT ve ark, 1992).
Anneden fetusa bulaşma, gebelik esnasında değil de, genellikle doğum sırasında olmaktadır. HBeAg pozitif olup normal vaginal doğum yapan annelerde bulaşma, sezeryanla doğum yapan annelerden 22,5 kat fazla bulunmuştur.19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde hepatit B aşısı ile sağlanan serokonversiyon düzeyleri ve immün yanıtsızlıkla ilişkilendirilen parametrelerin değerlendirilmesi - Sayfa 20
121°C'lik kuru sıcak havada 1 saatte kaybolur. Son zamanlardaki çalışmalar HBV'nun sodyum hipoklorit (500mg serbest Cl/ml) ile 10 dakikada, %0.1-2 aköz glutaraldehid, %70 izopropil alkol, %80 etil alkol, pozisidin (pH7.9)'de, 110°C'de 2 dakikada inaktive olduğunu göstermiştir. HBV, 30-32°C'de saklandığında en az 6 ay,-20°C'de 15 yıl infektivitesini yitirmemektedir.[68,69] HBsAg içeren kan, plazma...
Afyon il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin hepatit-B infeksiyonuna yönelik korunma durumlarının incelenmesi - Sayfa 15
7 2.4 BULAŞMA YOLLARI HBV’nin perkütan, perinatal, horizontal ve cinsel temas olmak üzere 4 ana bulaşma şekli vardır. HBV’nin bulaşma yolları 1. Perkütan (parenteral) a- Kan ve kan ürünleriyle temas ve transfüzyon b- Kontamine iğne, enjektör, bistüri, sonda, endoskop vs. c- Hemodiyaliz d- Damardan uyuşturucu kullanımı e- Oral veya diş cerrahisi f- Akapuntur, döğme, kulak delme, tıraş, diş fırça...
2001-2004 yılları arasında Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'ne başvuran gönüllü kan donörlerinde hepatit B ve hepatit - Sayfa 31
Perinatal Bulaşma: Anneden çocuğa bulaşma doğum sırasında veya doğum sonrasında olabilen deri ve mukoza sıyrıklarının enfekte maternal sıvılarla teması, vajinal kanaldan geçiş sırasında anne kanının yutulması, sezeryan sırasında anne kanıyla temas ve plesanta hasarı sonucu maternal dolaşımın fetal dolaşıma karışması gibi nedenlerle meydana gelir (48,49). Bulaşma oranı %40-50 civarındadır.(14) Bu o...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

geçiş
yutulması
anne
doğum
maternal
temas


19. SAYFA ICERIGI

Parenteral Bulaşma: Parenteral bulaşma paterni en çok araştırılan ve en iyi bilinen bulaşma şeklidir. Parenteral HBV bulaşı, tüm endemisite bölgelerin için önemli bir bulaşma yoludur (Taşyaran MA, 2001).
Parenteral bulaşma, virüsle kontamine kan ve kan ürünleri, cerrahi aletler, enjektör, i.v ilaç kullanımı, diş fırçası, müköz membranlara sıçrama gibi nedenlerle olur (Lee WM, 1997). Bu nedenle Hemofili başta olmak üzere, sık kan veya kan ürünleri verilen, hematoloji, onkoloji ve hemodiyaliz hastaları, HBV için en riskli gruplardır Doğal olarak bu bulaşma zincirinin net bilinen ilk halkası, kan ve kan ürünleridir.
Taşıyıcılık oranı yüksek olan ülkemizde 1986dan itibaren kan bankalarında, tarama testlerinin uygulanması, 1987den itibaren tek kullanımlık enjektörlerin uygulanmaya konması ile bulaşıcılık oranlarında azalma görülmüştür.
Kapı kolu, mobilyalar, diyaliz gereçleri ve malzemelerin üzerinden alınan sürüntü örneklerinin %11-21inde HBsAg pozitif bulunmuştur. Yine endemik bölgelerde HBV yaygınlığından sivrisinekler sorumlu tutulmuşsa da, günümüzde sadece mekanik bir neden oldukları, HBV bulaşmasında önemli rolleri olmadığı kabul edilmektedir (Hyams KC, 1989).
Perinatal Bulaşma: Taşıyıcı anneden çocuğa geçiş, genellikle doğum sırasında veya doğumdan sonra HBV ile infekte maternal sıvılarla bebeğin temasıyla olur. Doğum sırasında bulaşma, cilt sıyrıkları, mukoza penetrasyonu, vaginal kanaldan geçişte anne kanının yutulması, sezeryan sırasında anne kanıyla temas ve plasenta hasarı sonucu fetal ve maternal dolaşımın karışması gibi nedenlerle meydana gelir (Comella LT ve ark, 1992).
Anneden fetusa bulaşma, gebelik esnasında değil de, genellikle doğum sırasında olmaktadır. HBeAg pozitif olup normal vaginal doğum yapan annelerde bulaşma, sezeryanla doğum yapan annelerden 22,5 kat fazla bulunmuştur.

İlgili Kaynaklarsingle.php