Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
Kronik HBV taşıyıcı anneler virüsü daha çok bebeklerine perinatal dönemde geçirirler. Özellikle HBsAg ve HBeAg pozitif olan kronik taşıyıcı anneden bebeğe geçiş riski daha fazladır (Ülgenalp İ, Orhan E, 1996). HBsAg ve HBeAg bulaştırma yönünden önemlidir. Akut infeksiyonda, bu antijenlerin pozitifliği 13 ay sürebilir. Ancak son yıllarda, HBV-DNA ile ilgili hibridizasyon ve özellikle PCR çalışmalarının yaygınlaşması HBeAg/Anti-HBe sisteminin güvenilir replikasyon göstergeleri olarak ele alınmalarında bazı kuşkuların doğmasına yol açmıştır.
HBsAg pozitif annelerin infeksiyonu bebeklerine bulaştırma olasılığı, her coğrafi bölgede farklılık gösterir. Örneğin, uzak doğu ülkelerinde HBeAg taşıyıcılığı yüksek oranda olduğu için, perinatal bulaşma ilk trimestirde çok sık olmaktadır (%7090). Buna karşılık sadece HBsAg taşıyıcılığının sık olduğu Afrika ülkelerinde perinatal bulaşma az olmaktadır ( Rogez SR, Denis F, 2004, Zuckerman, 1984).
Yenidoğan döneminde virüsün alınması durumunda, immün sistemin henüz immatür olması nedeniyle çoğu vaka kronikleşmeyle sonuçlanmaktadır. Özellikle HBeAg pozitif olan annelerin bebeklerine virüsün bulaşması ve sonunda kronik hepatit taşıyıcısı olma riskleri %90dan fazladır ve bunların %80-90ı kronikleşmektedir.(Rogez SR, Denis F, 2004).
Horizontal Bulaşma: Aile içi bulaşma, orta ve yüksek endemisiteli bölgelerde önemli bir bulaşma yoludur. Kalabalık yaşam şartları, kötü hijyen ve sosyo-ekonomik durum, HBVnin bulaşma oranını artırmaktadır. Horizontal yolun mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte bu tür bulaşmanın; kan, tükrük ve seröz sıvıların defektli ciltle teması sonucu olduğu kabul edilmektedir (Taşyaran MA, 2001).
Gelişmiş ülkelerde bu tip bulaşma çok azdır. Özellikle ilk ve orta öğretim yıllarında HBV bulaşması, çocuklar ve gençler arasında yayılmakta, 1820 yaşlar arasında normal populasyondaki taşıyıcılık oranına yakın hale gelmektedir (Değertekin H, 2003).20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Afyon il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin hepatit-B infeksiyonuna yönelik korunma durumlarının incelenmesi - Sayfa 16
8 risk grubu teşkil etmektedir. HBeAg pozitif olanlarda bulaşıcılık riski %70-90 dır. HBeAg’ni pozitif olan annelerin çocuklarında bulaşma riski %88, HBeAg’ni negatif olanlarda %13 oranında saptanmıştır (11). Perinatal bulaşma, yüksek oranda HBV taşıyıcılığına neden olduğundan çok önemlidir. Örneğin, Güneydoğu Asya’daki HBV taşıyıcılarının yarısından, anneden çocuğa bulaşma sorumludur. Yenidoğan...
Çocukluk çağı kronik Hepatit B olgularında uzun süreli izlem, tedavi ve prognoz - Sayfa 22
bıçakları, kaşık-çatal, havlu, yapay solunum aygıtları, endoskoplar ve laboratuvar aletleri perkutan geçişte rolü olduğu bilinen araçlardır. Sağlık personeli, sürekli transfüzyon alan veya hemodiyalize giren hastalar, uyuşturucu bağımlıları riskli gruba girmektedir (3,4,25). Kan ürünleri dışında tükrük, idrar, semen, feçes, ter, gözyaşı, sinovyal sıvılar, vaginal salgılar, kordon kanı ve beyin omu...
İzole Anti-HBc pozitifliği bulunan kan donörlerinde HBV DNA'nın araştırılması - Sayfa 61
Diğer bulaşma yolları: Aynı ev içinde yakın yaşama koşulları da HBV bulaşına neden olmaktadır. Virüsün tükürük ve idrarda bulunması, özellikle bu yollarla bulaşma olduğunu düşündürmektedir. Yapılan bir çalışmada HBeAg pozitif olgularda, idrarda HBV DNA pozitifliği %91 oranında bulunmuştur (79). 2.14.2 Dünyada HBV İnfeksiyonu Dünya nüfusunun yaklaşık %5’inde kronik HBV infeksiyonu vardır. (300 mil...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

perinatal
olma
yüksek
pozitif
hbsag
kronik


20. SAYFA ICERIGI

Kronik HBV taşıyıcı anneler virüsü daha çok bebeklerine perinatal dönemde geçirirler. Özellikle HBsAg ve HBeAg pozitif olan kronik taşıyıcı anneden bebeğe geçiş riski daha fazladır (Ülgenalp İ, Orhan E, 1996). HBsAg ve HBeAg bulaştırma yönünden önemlidir. Akut infeksiyonda, bu antijenlerin pozitifliği 13 ay sürebilir. Ancak son yıllarda, HBV-DNA ile ilgili hibridizasyon ve özellikle PCR çalışmalarının yaygınlaşması HBeAg/Anti-HBe sisteminin güvenilir replikasyon göstergeleri olarak ele alınmalarında bazı kuşkuların doğmasına yol açmıştır.
HBsAg pozitif annelerin infeksiyonu bebeklerine bulaştırma olasılığı, her coğrafi bölgede farklılık gösterir. Örneğin, uzak doğu ülkelerinde HBeAg taşıyıcılığı yüksek oranda olduğu için, perinatal bulaşma ilk trimestirde çok sık olmaktadır (%7090). Buna karşılık sadece HBsAg taşıyıcılığının sık olduğu Afrika ülkelerinde perinatal bulaşma az olmaktadır ( Rogez SR, Denis F, 2004, Zuckerman, 1984).
Yenidoğan döneminde virüsün alınması durumunda, immün sistemin henüz immatür olması nedeniyle çoğu vaka kronikleşmeyle sonuçlanmaktadır. Özellikle HBeAg pozitif olan annelerin bebeklerine virüsün bulaşması ve sonunda kronik hepatit taşıyıcısı olma riskleri %90dan fazladır ve bunların %80-90ı kronikleşmektedir.(Rogez SR, Denis F, 2004).
Horizontal Bulaşma: Aile içi bulaşma, orta ve yüksek endemisiteli bölgelerde önemli bir bulaşma yoludur. Kalabalık yaşam şartları, kötü hijyen ve sosyo-ekonomik durum, HBVnin bulaşma oranını artırmaktadır. Horizontal yolun mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte bu tür bulaşmanın; kan, tükrük ve seröz sıvıların defektli ciltle teması sonucu olduğu kabul edilmektedir (Taşyaran MA, 2001).
Gelişmiş ülkelerde bu tip bulaşma çok azdır. Özellikle ilk ve orta öğretim yıllarında HBV bulaşması, çocuklar ve gençler arasında yayılmakta, 1820 yaşlar arasında normal populasyondaki taşıyıcılık oranına yakın hale gelmektedir (Değertekin H, 2003).

İlgili Kaynaklarsingle.php