Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
HBe Ag pozitifliği Yüksek HBV-DNA düzeyi Normal ALT Karaciğer biyopsisinde normal veya nonspesifik değişiklikler
Bu dönemde infeksiyona karşı immün cevap olmadığı için muhtemelen HBeAg serokonversiyon ihtimali de çok azdır (Akarca US, 2003). Bu nedenle tedavi önerilmez. İmmün tolerans dönemindeki hastalarda prognoz iyidir ( Mert A, 2007).
2) İmmun klirens dönemi: Geç çocukluk, adelosan ve genç erişkin döneminde alınan akut HBV enfeksiyonları iyileşmeyip kronikleştiğinde HBe pozitif kronik hepatit B tablosu oluşmaktadır. Ayrıca perinatal dönemde alınan HBV enfeksiyonu uzun süreli immün tolerans döneminden sonra üçüncü-dördüncü dekatlarda virusun antijenik yapısındaki bazı değişiklikler nedeniyle immün tolerans bozulur ve konakçı virüsle infekte hepatositlere karşı immün cevap oluşmaya başlar.(Balık İ, 2001, Mert A, 2007). Bunun sonucunda;
a) infekte hepatosit kitlesi azaldığı ve hücre içi virüsü baskılayan sitokinler salgılandığı için HBV DNA düzeyi düşer. b) Hücre harabiyetinden dolayı ALT düzeyi yükselir. c) Eğer karaciğer biyopsisi yapılırsa karaciğerde aktif inflamasyon görülür. d) Bu dönemde HBeAg serokonversiyon oranı yükselir.
Genellikle her yıl hastaların %510 HBeAg serokonversiyonu oluşur. HBeAg serokonversiyon oranı hasta populasyonları arasında farklılık gösterir. Genotip A ve B ile infekte olanlarda daha sıktır (Howard CT, 2006).
İmmun klirens döneminde hastalar çoğunlukla asemptomatiktir. Ancak alevlenme dönemlerinde hastalarda akut hepatite benzeyen sarılık, halsizlik gibi dekompansasyon belirtileri görülebilir. İmmun klirens dönemi ne kadar aktif ve ne kadar uzun sürerse hastaların siroz olma ihtimalleri o kadar artar (Akarca US, 2003).24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hepatit B virus DNA polimeraz geni mutasyonlarının saptanması - Sayfa 54
Fulminan hepatit, karaciğer yetmezliği ve ensefalopatinin eşlik ettiği, mortalitesi yüksek, ciddi bir formdur. Akut HBV hepatitli olguların %1 - 2’sinde fulminan tablo oluşabilir ve %63 - 93 oranda fatal seyirlidir. Fulminan hepatitten ölüm genellikle semptomların başlangıcından sonraki 1 - 3 hafta içinde olur. Kronik HBV infeksiyonu: HBV infeksiyonunun doğal seyri infeksiyonun alındığı yaşa göre...
Kronik hepatit B ve C hastalarında prolaktin ve tiroid hormonlarının değerlendirilmesi - Sayfa 24
Kronik HBV enfeksiyonu oluştuğunda 3 faz bulunmaktadır : 1) İmmun tolerans fazı 2) İmmun klirens fazı 3) İnaktif faz İmmün tolerans fazında virusla infekte hepatositlere karşı yeterli immun cevap oluşmadığından, virüs yüksek miktarda çoğalmakta ancak hepatositlerde hasar oluşmadığından transaminaz yüksekliği saptanmamaktadır. Bu dönemde HBeAg pozitif olarak saptanır. HBeAg pozitif kronik hepatit B...
Kronik hepatit B'li hastalarda demografik özelikler, antiviral tedavi ve tedaviye yanıtın karşılaştırılması - Sayfa 24
10.2.1.2 İmmun Temizlik (klirens-yanıt) Dönemi: İmmün sistem matür hale geldikçe genellikle adölesan dönem veya erişkin yaşlarda HBV antijenlerine karşı yetersiz de olsa bir immün yanıt gelişir. İmmün aracılıklı hepatosellüler hasar oluşmaya başlar. Bunun sonucunda transaminaz değerleri yükselir (bazen dalgalı aşırı yükselmeler görülebilir), HBeAg pozitif, HBV DNA yüksek ya da dalgalı seyirli ve k...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aktif
yüksek
olma
hbeag
hasta
hepatit


24. SAYFA ICERIGI

HBe Ag pozitifliği Yüksek HBV-DNA düzeyi Normal ALT Karaciğer biyopsisinde normal veya nonspesifik değişiklikler
Bu dönemde infeksiyona karşı immün cevap olmadığı için muhtemelen HBeAg serokonversiyon ihtimali de çok azdır (Akarca US, 2003). Bu nedenle tedavi önerilmez. İmmün tolerans dönemindeki hastalarda prognoz iyidir ( Mert A, 2007).
2) İmmun klirens dönemi: Geç çocukluk, adelosan ve genç erişkin döneminde alınan akut HBV enfeksiyonları iyileşmeyip kronikleştiğinde HBe pozitif kronik hepatit B tablosu oluşmaktadır. Ayrıca perinatal dönemde alınan HBV enfeksiyonu uzun süreli immün tolerans döneminden sonra üçüncü-dördüncü dekatlarda virusun antijenik yapısındaki bazı değişiklikler nedeniyle immün tolerans bozulur ve konakçı virüsle infekte hepatositlere karşı immün cevap oluşmaya başlar.(Balık İ, 2001, Mert A, 2007). Bunun sonucunda;
a) infekte hepatosit kitlesi azaldığı ve hücre içi virüsü baskılayan sitokinler salgılandığı için HBV DNA düzeyi düşer. b) Hücre harabiyetinden dolayı ALT düzeyi yükselir. c) Eğer karaciğer biyopsisi yapılırsa karaciğerde aktif inflamasyon görülür. d) Bu dönemde HBeAg serokonversiyon oranı yükselir.
Genellikle her yıl hastaların %510 HBeAg serokonversiyonu oluşur. HBeAg serokonversiyon oranı hasta populasyonları arasında farklılık gösterir. Genotip A ve B ile infekte olanlarda daha sıktır (Howard CT, 2006).
İmmun klirens döneminde hastalar çoğunlukla asemptomatiktir. Ancak alevlenme dönemlerinde hastalarda akut hepatite benzeyen sarılık, halsizlik gibi dekompansasyon belirtileri görülebilir. İmmun klirens dönemi ne kadar aktif ve ne kadar uzun sürerse hastaların siroz olma ihtimalleri o kadar artar (Akarca US, 2003).

İlgili Kaynaklarsingle.php