Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
Kronik B Hepatitinin Prognozu
HBV infeksiyonunun çoğu karaciğer komplikasyonları ile sonuçlanmaz. Ancak dünyada yılda 1 milyon kişinin HBV ile ilgili siroz ve komplikasyonları ile öldüğü bilinmektedir (Akarca US, 2003). Kronik hepatitli olgularda siroz, portal hipertansiyon, varis kanaması, asit, hepatorenal sendrom ve hepatosellüler kanser gibi komplikasyonlar görülebilir. Şiddetli hepatiti olan olguların %50sinde dört yıl içinde, orta şiddette kronik aktif hepatiti olan olguların %30unda altı yıl içinde siroz gelişebilir. Hepatosellüler kanser riski kronik hepatiti olan olgularda % 0,2/yıldır. Hepatosellüler kanser olgularının %75inde etiyolojide HBV rol oynamaktadır (Leblebicioğlu H, 2004). Uzak Doğuda HBsAg taşıyıcılarında, olmayana göre hepatosellüler karsinom gelişme riskinin 300 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (Howard CT, 2006).
SEROLOJİ VE TANI
1980lerden sonra yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde hem serolojik tanı yöntemlerin duyarlılıkları artmış, hem de moleküler tanı tekniklerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün serolojik ve moleküler tanı yöntemleri;
Akut infeksiyonun erken tanısı, akut ve kronik infeksiyonun birbirinden ayırt edilmesi ve vireminin kalıcılığının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Moleküler yöntemlerden ayrıca serolojik yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda tanıya gidilmesinde, değişik hepatit B serolojilerinin varlığında antiviral tedaviye karar verme ve tedavinin izlenmesinde, çeşitli mutasyonlar sonucu ortaya çıkan mutant suşların araştırılmasında ve HCC oluşum mekanizmalarının aydınlatılmasında da yararlanılmaktadır (Robinson WS, 2002).
HBV ile infeksiyon oluştuğunda organizmada virüse ait çeşitli antijenlere karşı antikorlar meydana gelmektedir. HBV infeksiyonlarının özgül tanısını yapmak amacıyla hasta serumunda bu antijenlerin ve antikorların varlığı araştırılmaktadır. Bu26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik hepatit B'li hastalarda nükleotid ve nükleozid analoglarıyla tedaviye yanıt Kronik hepatit B'li hastalarda nükleotid ve nükleozid analoglarıyla tedaviye yanıt - Sayfa 25
Kronik viral hepatit B’li olgular arasında aminotransferaz düzeyleri yüksek ve viral replikasyon göstergeleri pozitif saptananlarda aktif viral replikasyon sürdüğünden hastalıkta genellikle ilerleme görülür. Kronik hepatit B infeksiyonunun en önemli komplikasyonları siroz, portal hipertansiyon, asit, özofagus varis kanaması, hepatorenal sendrom ve hepatoselüler karsinom olarak sıralanabilir. Bu ol...
Kronik delta infeksiyonunun demografik klinikopatolojik ve serolojik bulgularının kronik viral B hepatit infeksiyonu ile karşılaştırılması - Sayfa 27
kanaması, hepatorenal sendrom ve hepatosellüler karsinom olarak sıralanabilir. Bu olguların % 15-20'sinde 5 yıl içerisinde siroza ilerleme görülürken, sirozlu hastaların % 20'sinde ise hepatosellüler karsinoma saptanır. Kronik HBV infeksiyonu olan olguların her yıl % 1-10 kadarında spontan HBeAg/AntiHBe serokonversiyonu görülür ve genellikle karaciğer hastalığında alevlenme ile birliktedir. HBsAg ...
Hepatit B virus serolojik belirleyicileri ile hbv-dna görülme oranlarının değerlendirilmesi - Sayfa 55
TARTIŞMA Tanımlandığı ilk günden itibaren HBV infeksiyonu tıp tarihindeki önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Dünya üzerinde 300 milyondan fazla taşıyıcı bulunduğu ve her yıl 50 milyon yeni B hepatiti olgusunun saptandığı bilinmektedir (7,14,15). Ülkemizde, kronik B hepatit infeksiyonu % 4-10 arasında olup orta derecede endemik ülkeler arasında yer almaktadır. Kronikleşme eğiliminde, ciddi klini...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kronik
unda
inde
akut
hasta
infeksiyon


26. SAYFA ICERIGI

Kronik B Hepatitinin Prognozu
HBV infeksiyonunun çoğu karaciğer komplikasyonları ile sonuçlanmaz. Ancak dünyada yılda 1 milyon kişinin HBV ile ilgili siroz ve komplikasyonları ile öldüğü bilinmektedir (Akarca US, 2003). Kronik hepatitli olgularda siroz, portal hipertansiyon, varis kanaması, asit, hepatorenal sendrom ve hepatosellüler kanser gibi komplikasyonlar görülebilir. Şiddetli hepatiti olan olguların %50sinde dört yıl içinde, orta şiddette kronik aktif hepatiti olan olguların %30unda altı yıl içinde siroz gelişebilir. Hepatosellüler kanser riski kronik hepatiti olan olgularda % 0,2/yıldır. Hepatosellüler kanser olgularının %75inde etiyolojide HBV rol oynamaktadır (Leblebicioğlu H, 2004). Uzak Doğuda HBsAg taşıyıcılarında, olmayana göre hepatosellüler karsinom gelişme riskinin 300 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (Howard CT, 2006).
SEROLOJİ VE TANI
1980lerden sonra yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde hem serolojik tanı yöntemlerin duyarlılıkları artmış, hem de moleküler tanı tekniklerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bugün serolojik ve moleküler tanı yöntemleri;
Akut infeksiyonun erken tanısı, akut ve kronik infeksiyonun birbirinden ayırt edilmesi ve vireminin kalıcılığının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Moleküler yöntemlerden ayrıca serolojik yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda tanıya gidilmesinde, değişik hepatit B serolojilerinin varlığında antiviral tedaviye karar verme ve tedavinin izlenmesinde, çeşitli mutasyonlar sonucu ortaya çıkan mutant suşların araştırılmasında ve HCC oluşum mekanizmalarının aydınlatılmasında da yararlanılmaktadır (Robinson WS, 2002).
HBV ile infeksiyon oluştuğunda organizmada virüse ait çeşitli antijenlere karşı antikorlar meydana gelmektedir. HBV infeksiyonlarının özgül tanısını yapmak amacıyla hasta serumunda bu antijenlerin ve antikorların varlığı araştırılmaktadır. Bu

İlgili Kaynaklarsingle.php