Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
serolojik göstergelere ait bilgiler çoğu zaman HBV infeksiyonunun seyrinde beklenen bir seyir izlemekle birlikte, bazen beklenenin dışında tablolarla karşılaşılabilmektedir. Bunlardan birisi, HBV DNAnın pre-core bölgesinde meydana gelen mutant suşların meydana getirdiği infeksiyon sırasında hastada anti-HBe pozitifliğine rağmen aktif viral replikasyonun devam ettiği bir infeksiyon tablosunun görülebilmesi, diğer bir tabloda da hastada HBeAg nin sentezlenmesine rağmen serumda aktif viral replikasyonun göstergesi olan HBV DNAnın saptanmamasıdır (Özsan M, 2007).
Akut HBV infeksiyonu sırasında HBsAg virüse ait ilk saptanan antijendir. HBsAg hastalık semptomları ortaya çıkmadan önce serumda saptanabilir düzeye ulaşmakta, seviyesi giderek yükselerek akut infeksiyon sırasında pik yapmakta ve iyileşme ile sonlanan olgularda 26 ay içinde azalarak ortadan kaybolmaktadır. Bundan bir müddet sonra serumda buna karşı oluşan koruyucu anti-HBs antikorları ortaya çıkmakta ve genellikle hayat boyu saptanabilir bir düzeyde kalmaktadır (Özsan M, 2007). HBsAgnin ortadan kaybolduğu ve henüz anti-HBs antikorlarının ortaya çıkmadığı döneme pencere dönemi ismi verilmektedir. Bu dönemde hem HBsAg, hem de anti-HBs antikorları negatif olarak bulunmaktadır. Akut HBV infeksiyonundan sonra anti-HBs antikorlarının oluşması hastalığın iyileşme ile sonlandığını ve bağışıklığı göstermektedir. Kronik HBV infeksiyonlarında ise anti-HBs antikorları saptanamamaktadır. Anti-HBs, akut HBV infeksiyonu dışında hepatit B aşılaması sonrasında bir immün cevap olarak ta oluşmakta veya hepatit B immünoglobülin (HBIG) verilmesiyle ve anneden bebeğe pasif olarak da transfer edilebilmektedir. Serumda anti-HBs seviyesinin 10 IU/mlnin üzerinde olması koruyucu bir bağışıklık seviyesini göstermektedir.
Akut infeksiyon sırasında genellikle HBsAgnin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra HBeAg ortaya çıkmakta ve HBsAgden önce ortadan kaybolmaktadır. Serumda HBeAgnin varlığı bulaşıcılık, infektivite ve aktif viral replikasyon ile ilişkilidir. HBeAgnin ortadan kalkmasından (genellikle 1214 hafta) kısa bir süre sonra anti-HBe antikorları ortaya çıkar. Bazı olgularda çok kısa bir süre HBeAg ve anti-HBe serumda birlikte pozitif bulunabilmektedir. Anti-HBe antikorlarının ortaya27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hepatit B virus X genindeki hepatosellüler karsinoma ile muhtemel ilişkisi olan mutasyonların retrospektif olarak araştırılması - Sayfa 67
anti-HBs antikorları saptanmamaktadır. Serumda anti-HBs seviyesinin 10 mlU/ml’nin üzerinde olması koruyucu bir bağışıklık seviyesini göstermektedir (36, 101). AHB infeksiyonundan sonra HBsAg serumda 6 aydan daha uzun süre pozitif olarak kalıyorsa, bu durum hastalığın kronikleştiğini düşündürmektedir. Bu antijenle ilgili diğer bir önemli nokta da şudur; hasta serumunda HBsAg’nin saptanması HBV inf...
Kronik hepatit B hastalarında Lamivudin ile Pegile İnterferon Alfa 2 tedavilerinin karşılaştırılması - Sayfa 57
Bu dönemde hem HBsAg hem de anti-HBs antikoru negatif olarak bulunmaktadır. Akut HBV enfeksiyonundan sonra anti-HBs antikorlarının oluşması hastalığın iyileşme ile sonlandığını ve bağışıklığı göstermektedir. Kronik HBV enfeksiyonlarında ise genellikle anti-HBs antikorları saptanmamaktadır. Anti-HBs akut HBV enfeksiyonu dışında, hepatit B aşılaması sonrasında immün bir cevap olarak da oluşmakta vey...
Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde yatan gebeler ile diğer hastaların HBsAg ve AntiHCV seropozitiflik oranları ve risk faktörleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde yatan gebeler ile diğer hastaların HBsAg ve AntiHCV seropozitiflik oranları ve risk faktörleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 45
düzeye ulaşmakta, seviyesi giderek yükselerek akut enfeksiyon sırasında pik seviyeye ulaşmakta ve iyileşme ile sonlanan olgularda 2-6 ay içinde azalarak ortadan kaybolmaktadır. Ortadan kaybolduktan bir müddet sonra serumda buna karşı oluşan koruyucu anti-HBs antikorları ortaya çıkmakta ve genellikle hayat boyu saptanabilir bir düzeyde kalmaktadırlar. Aslında akut dönemde anti-HBs antikorlarının ol...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortadan
antihbe
sırasında
serumda
akut
hbsag


27. SAYFA ICERIGI

serolojik göstergelere ait bilgiler çoğu zaman HBV infeksiyonunun seyrinde beklenen bir seyir izlemekle birlikte, bazen beklenenin dışında tablolarla karşılaşılabilmektedir. Bunlardan birisi, HBV DNAnın pre-core bölgesinde meydana gelen mutant suşların meydana getirdiği infeksiyon sırasında hastada anti-HBe pozitifliğine rağmen aktif viral replikasyonun devam ettiği bir infeksiyon tablosunun görülebilmesi, diğer bir tabloda da hastada HBeAg nin sentezlenmesine rağmen serumda aktif viral replikasyonun göstergesi olan HBV DNAnın saptanmamasıdır (Özsan M, 2007).
Akut HBV infeksiyonu sırasında HBsAg virüse ait ilk saptanan antijendir. HBsAg hastalık semptomları ortaya çıkmadan önce serumda saptanabilir düzeye ulaşmakta, seviyesi giderek yükselerek akut infeksiyon sırasında pik yapmakta ve iyileşme ile sonlanan olgularda 26 ay içinde azalarak ortadan kaybolmaktadır. Bundan bir müddet sonra serumda buna karşı oluşan koruyucu anti-HBs antikorları ortaya çıkmakta ve genellikle hayat boyu saptanabilir bir düzeyde kalmaktadır (Özsan M, 2007). HBsAgnin ortadan kaybolduğu ve henüz anti-HBs antikorlarının ortaya çıkmadığı döneme pencere dönemi ismi verilmektedir. Bu dönemde hem HBsAg, hem de anti-HBs antikorları negatif olarak bulunmaktadır. Akut HBV infeksiyonundan sonra anti-HBs antikorlarının oluşması hastalığın iyileşme ile sonlandığını ve bağışıklığı göstermektedir. Kronik HBV infeksiyonlarında ise anti-HBs antikorları saptanamamaktadır. Anti-HBs, akut HBV infeksiyonu dışında hepatit B aşılaması sonrasında bir immün cevap olarak ta oluşmakta veya hepatit B immünoglobülin (HBIG) verilmesiyle ve anneden bebeğe pasif olarak da transfer edilebilmektedir. Serumda anti-HBs seviyesinin 10 IU/mlnin üzerinde olması koruyucu bir bağışıklık seviyesini göstermektedir.
Akut infeksiyon sırasında genellikle HBsAgnin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra HBeAg ortaya çıkmakta ve HBsAgden önce ortadan kaybolmaktadır. Serumda HBeAgnin varlığı bulaşıcılık, infektivite ve aktif viral replikasyon ile ilişkilidir. HBeAgnin ortadan kalkmasından (genellikle 1214 hafta) kısa bir süre sonra anti-HBe antikorları ortaya çıkar. Bazı olgularda çok kısa bir süre HBeAg ve anti-HBe serumda birlikte pozitif bulunabilmektedir. Anti-HBe antikorlarının ortaya

İlgili Kaynaklarsingle.php