Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
kronikleşmesinde; interferon üretiminde genetik veya edinsel bir defektin patogenezde yer alabileceğine dair deliller mevcuttur. Yapılan çalışmalarda HBsAg taşıyıcılarında, kronik HCV ve HDV hastalarında endojen interferon üretim defekti saptanmıştır (Dianzani F ve ark,1990).
Ayrıca gama-IFN; IL2 ve TNF etkisiyle monositler, makrofajlar, aktif T lenfositler ve B lenfositler üzerinde bulunan MHC sınıf II moleküllerinin sayısını ve ekspresyonunu arttırmaktadır. Yine monosit üzerinde IgGnin bağlanacağı Fc reseptörlerinin sayısını ve affinitesini de arttırmaktadır. Özellikle gama-IFN, T lenfositlerin proliferasyonunu ve sitotoksisitesini artırmakta ve makrofajlar ile NK hücreler üzerine direkt olarak aktive edici etki göstermektedirler. Yine gama-IFN, IL-2 varlığında B lenfositlerin mutasyonuna neden olarak immünoglobülin sentezi sağlamaktadır (Dianzani F ve ark, 1990).
Antiproliferatif Etki: İnterferonlar; normal ve malign hücrelerin büyümelerini, hücre siklusunun tüm basamaklarında durdurabilmektedirler. Ayrıca c-myc, c-fos, cras, c-src gibi birçok hücresel protoonkogeni inhibisyona uğratmaktadırlar. Çeşitli büyüme faktörlerinin (PDGF, EGF, FGF, M-CSF) aktivitesini antagonize etmektedir. Antiproliferatif etkilerini de yine hücre içi enzimleri arttırmak suretiyle oluşturmaktadırlar. Özellikle alfa-IFN ile yapılan çalışmalar, interferonların tümör hücresi üzerine direkt inhibitör etkide bulunduğunu, antiproliferatif etki gösterdiğini ve bazı tümörlerde hücre differansiasyonunu kolaylaştırdığını göstermiştir (Dianzani F ve ark, 1990).
İnterferonun Yan Etkileri: Kronik HBV infeksiyonunda yaygın olarak kullanılan interferon genellikle iyi tolere edilen ve yan etkileri nedeniyle çok nadiren tedavinin kesilmesine yol açabilen bir ajandır. İnterferonun yan etkilerini erken ve geç yan etkiler olarak değerlendirebiliriz.
Erken yan etkiler sıklıkla ateş, üşüme, titreme, kas-baş ağrısı ile karakterize flu-like sendrom olarak adlandırılan bir tablodur (Hoofnagle JH, 1997). Bazı vakalarda ek olarak diare ve kusma da görülebilir. İlk dozu tam olarak kullanılan bazı34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik hepatit B virüs enfeksiyonunun tedavisinde interferon/lamivudine kombinasyonunun yeri - Sayfa 18
affinitesini de arttırmaktadır. Özellikle y-IFN, T lenfositlerin proliferasyonunu ve sitotoksisitesini arttırmakta ve makrofajlar ile NK hücreler üzerine direkt olarak aktive edici etki göstermektedirler. Yine y-IFN, IL-2 varlığında B lenfositlerin maturasyonuna neden olarak immünoglobülin sentezini sağlamaktadır (12,14). Antiproliferatif Etki : İnterferonlar; normal ve malign hücrelerin büyümele...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

interferon
hücreler
etki
hücrelerin
hücre
lenfositler


34. SAYFA ICERIGI

kronikleşmesinde; interferon üretiminde genetik veya edinsel bir defektin patogenezde yer alabileceğine dair deliller mevcuttur. Yapılan çalışmalarda HBsAg taşıyıcılarında, kronik HCV ve HDV hastalarında endojen interferon üretim defekti saptanmıştır (Dianzani F ve ark,1990).
Ayrıca gama-IFN; IL2 ve TNF etkisiyle monositler, makrofajlar, aktif T lenfositler ve B lenfositler üzerinde bulunan MHC sınıf II moleküllerinin sayısını ve ekspresyonunu arttırmaktadır. Yine monosit üzerinde IgGnin bağlanacağı Fc reseptörlerinin sayısını ve affinitesini de arttırmaktadır. Özellikle gama-IFN, T lenfositlerin proliferasyonunu ve sitotoksisitesini artırmakta ve makrofajlar ile NK hücreler üzerine direkt olarak aktive edici etki göstermektedirler. Yine gama-IFN, IL-2 varlığında B lenfositlerin mutasyonuna neden olarak immünoglobülin sentezi sağlamaktadır (Dianzani F ve ark, 1990).
Antiproliferatif Etki: İnterferonlar; normal ve malign hücrelerin büyümelerini, hücre siklusunun tüm basamaklarında durdurabilmektedirler. Ayrıca c-myc, c-fos, cras, c-src gibi birçok hücresel protoonkogeni inhibisyona uğratmaktadırlar. Çeşitli büyüme faktörlerinin (PDGF, EGF, FGF, M-CSF) aktivitesini antagonize etmektedir. Antiproliferatif etkilerini de yine hücre içi enzimleri arttırmak suretiyle oluşturmaktadırlar. Özellikle alfa-IFN ile yapılan çalışmalar, interferonların tümör hücresi üzerine direkt inhibitör etkide bulunduğunu, antiproliferatif etki gösterdiğini ve bazı tümörlerde hücre differansiasyonunu kolaylaştırdığını göstermiştir (Dianzani F ve ark, 1990).
İnterferonun Yan Etkileri: Kronik HBV infeksiyonunda yaygın olarak kullanılan interferon genellikle iyi tolere edilen ve yan etkileri nedeniyle çok nadiren tedavinin kesilmesine yol açabilen bir ajandır. İnterferonun yan etkilerini erken ve geç yan etkiler olarak değerlendirebiliriz.
Erken yan etkiler sıklıkla ateş, üşüme, titreme, kas-baş ağrısı ile karakterize flu-like sendrom olarak adlandırılan bir tablodur (Hoofnagle JH, 1997). Bazı vakalarda ek olarak diare ve kusma da görülebilir. İlk dozu tam olarak kullanılan bazı

İlgili Kaynaklarsingle.php