Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
Lamivudin:
Kronik hepatit Bde kullanılmaya başlanan ilk oral nukleozid analogudur. Tedavi sırasında iyi tolere edilir ve yan etkileri hafiftir (Dienstag JL, 2005). Sitozin analoğudur. Monofosfat formu HBV-DNAya eklendiğinde zincir sentezi sonlanır. HBV-DNA titresini 4,4 log azaltır. İnterferondan farklı olarak, lamivudin tedavisi sırasında HBV-DNA ve ALT azalması nisbeten eş zamanlıdır, sirotik hastalarda rahatlıkla kullanılabilir. HBV tedavisinde önerilen doz 100mg/gündür (Beşışık F, 2007).
HBeAg pozitif hastalarda Anti HBe serokonversiyonu; üçüncü ayda % 10- 15 , 12. ayda %15- 20, 18. ayda % 20 -36. ayda %40 dır . Serokonversiyon, hastaların 2/3 ünde kalıcıdır; bu hastaların bir kısmında zaman içerisinde HBsAg de negatifleşebilir.
HBeAg negatif kronik HBV hepatitinde HBV-DNA ve ALT cevabı; HBeAg pozitif hastalıkla aynıdır. Ancak tedavi kesildiğinde hastaların büyük çoğunluğunda nüks söz konusudur. Tedaviye devam edilmesi ise lamivudine direnç gelişmesi riski taşır. Lamivudin direncine yol açan mutasyonlar, genellikle revers transkriptazın C bölgesinde yer alan YMDD motifindedir (Zoulim F, 2006). YMDD variyantlar HBVDNA ve ALT artışı, histolojik düzelmenin bozulması ile bir aradadır. Dolayısıyla tedavinin birinci yılında ALT normalliği %96 iken, direnç gelişimine paralel olarak 2. yılda % 60a kadar geriler. Lamivudin dirençli mutantlar adefovir ve tenofovire duyarlıdır. Entekavire ise duyarlılık azalmakla birlikte devam eder. Lamivudin direnci entekavire direnç gelişimini kolaylaştırır. (Beşışık F, 2007).
Adefovir dipivoksil
Antiretroviral, revers transkrİptaz inhibitörüdür. Adenosin monofosfatın fosfonat nükleotit analogu olan adefovirin, PO etkili prodrug formudur. Hem revers transkriptazı hem de DNA polimeraz aktivitesini inhibe edebilir ve terminal zinciri meydana getiren DNA içerisine girer (Asmuth DM ve ark, 2004). Bağırsaklarda hızla37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnterferon tedavisi uygulanan kronik hepatit hastalarında tiroid fonksiyon bozukluğu sıklığı - Sayfa 28
Lamivudin Lamivudin, 2’-3’dideoksi 3’-tiyasitidin’in negatif enantiomeri olan bir nükleozid analoğudur (52,79). HBV-DNA supresyonu, ALT normalleşmesi ve karaciğer histolojisinde düzelme açısından hem HBeAg pozitif, hem de HBeAg negatif hastalarda etkili bulunmuştur. HBeAg pozitif hastalarda, HBeAg serokonversiyon oranları tedavi öncesi ALT düzeyleri ile ilişkilidir. Lamivudin tedavisinde, tedavi s...
Kronik delta infeksiyonunun demografik klinikopatolojik ve serolojik bulgularının kronik viral B hepatit infeksiyonu ile karşılaştırılması - Sayfa 31
HBV DNA titresini 4.4 log azaltır. İnterferondan farklı olarak, lamivudin tedavisi sırasında HBV DNA ve ALT azalmaları nispeten eş zamanlıdır; sirotik hastalarda rahatlıkla kullanılabilir. HBV tedavisinde önerilen doz oral 100 mg/gün'dür. HBeAg negatif kronik viral hepatit B’de HBV DNA ve ALT yanıtı, HBeAg pozitif hastalıkla aynıdır. Ancak tedavi kesildiğinde hastaların büyük bir çoğunluğunda nüks...
Kronik Hepatit B'li hastalarda Pegile İnterferon tedavi etkinliğinin retrospektif değerlendirilmesi - Sayfa 35
Lamivudin Lamivudin, 2’-3’dideoksi 3’-tiyasitidin’in negatif enantiomeri olan bir nükleozid analoğudur (95, 96). HBV-DNA supresyonu, ALT normallesmesi ve karaciğer histolojisinde düzelme açısından hem HBeAg pozitif, hem de HBeAg negatif hastalarda etkili bulunmuştur. HBeAg pozitif hastalarda, HBeAg serokonversiyon oranları tedavi öncesi ALT düzeyleri ile ilişkilidir. Lamivudin tedavisinde, tedavi ...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lamivudin
tedavisi
hbeag
etkili
pozitif
anti


37. SAYFA ICERIGI

Lamivudin:
Kronik hepatit Bde kullanılmaya başlanan ilk oral nukleozid analogudur. Tedavi sırasında iyi tolere edilir ve yan etkileri hafiftir (Dienstag JL, 2005). Sitozin analoğudur. Monofosfat formu HBV-DNAya eklendiğinde zincir sentezi sonlanır. HBV-DNA titresini 4,4 log azaltır. İnterferondan farklı olarak, lamivudin tedavisi sırasında HBV-DNA ve ALT azalması nisbeten eş zamanlıdır, sirotik hastalarda rahatlıkla kullanılabilir. HBV tedavisinde önerilen doz 100mg/gündür (Beşışık F, 2007).
HBeAg pozitif hastalarda Anti HBe serokonversiyonu; üçüncü ayda % 10- 15 , 12. ayda %15- 20, 18. ayda % 20 -36. ayda %40 dır . Serokonversiyon, hastaların 2/3 ünde kalıcıdır; bu hastaların bir kısmında zaman içerisinde HBsAg de negatifleşebilir.
HBeAg negatif kronik HBV hepatitinde HBV-DNA ve ALT cevabı; HBeAg pozitif hastalıkla aynıdır. Ancak tedavi kesildiğinde hastaların büyük çoğunluğunda nüks söz konusudur. Tedaviye devam edilmesi ise lamivudine direnç gelişmesi riski taşır. Lamivudin direncine yol açan mutasyonlar, genellikle revers transkriptazın C bölgesinde yer alan YMDD motifindedir (Zoulim F, 2006). YMDD variyantlar HBVDNA ve ALT artışı, histolojik düzelmenin bozulması ile bir aradadır. Dolayısıyla tedavinin birinci yılında ALT normalliği %96 iken, direnç gelişimine paralel olarak 2. yılda % 60a kadar geriler. Lamivudin dirençli mutantlar adefovir ve tenofovire duyarlıdır. Entekavire ise duyarlılık azalmakla birlikte devam eder. Lamivudin direnci entekavire direnç gelişimini kolaylaştırır. (Beşışık F, 2007).
Adefovir dipivoksil
Antiretroviral, revers transkrİptaz inhibitörüdür. Adenosin monofosfatın fosfonat nükleotit analogu olan adefovirin, PO etkili prodrug formudur. Hem revers transkriptazı hem de DNA polimeraz aktivitesini inhibe edebilir ve terminal zinciri meydana getiren DNA içerisine girer (Asmuth DM ve ark, 2004). Bağırsaklarda hızla

İlgili Kaynaklarsingle.php