Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
önce nüklozit analogu tedavisi almamış olgularda 0.5mg/gün; Lamivudın dirençli olgularda 1mg/gündür.39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kedilerin yüksekten düşme sendromu - Sayfa 56
48 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Farklı yüksekliklerden düşen kedilerde oluşan lezyonların bölgesel dağılımı incelendiğinde; 3 olguda (olgu no. 1, 3, 32) diyafizer tibia kırığı, 1 olguda (olgu no. 12) diyafizer oblik tibia kırığı, 3 olguda (olgu no. 11, 19, 28) distal diyafizer tibia kırığı, 1 olguda (olgu no. 9) supramalleolar tibia kırığı ve 1 olguda (olgu no. 42) da distal diyafizer açık tibia kırığı ...
Köpek gençlik hastalığı virus izolasyonu, h proteini kodlayan gen bölgesinin karakterizasyonu ve seroepidemiyolojisi - Sayfa 55
43 Çizelge 3.4. Olgularda saptanan klinik bulgular ve farklı klinik örneklere ait sonuçlar. Olgu No Olgu 1 Olgu 2 Olgu 3 Olgu 4 Olgu 5 Olgu 6 Klinik Bulgu SY, GIS, MSS SY, GIS, MSS, DL SY SY, GIS SY SY NS + - + + KS G/RS -+ - + L + + + + + Olgu 7 GIS -+ Olgu 8 SY, GIS + + - Olgu 9 SY, DL + - + Olgu 10 SY, MSS + + ...
Başarısız kök kanal tedavilerinde dezenfeksiyon amacıyla kullanılan üç farklı yöntemin mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi - Sayfa 40
Olgu 1 (Grup 2) Olgu 2 (Grup 2) Olgu 6 (Grup 2) Olgu 8 (Grup 2) Olgu 9 (Grup 2) Olgu 13 (Grup 2) Olgu 14 (Grup 2) Olgu 1 (Grup 3) Olgu 4 (Grup 3) Olgu 7 (Grup 3) - -+ +++-+-- +- -+ - ++++-- -+ Koagülaz Negatif Staphylococcus Olgu 11 (Grup 1) Olgu 4 (Grup 2) Olgu 9 (Grup 2) Olgu 10 (Grup 2) Olgu 12 (Grup 2) Peptostreptococcus anaerobius Olgu 13 (Grup 2) Olgu 1 (Grup 3) Ol...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olgularda
önce
nüklozit
analogu
tedavisi
almamış


39. SAYFA ICERIGI

önce nüklozit analogu tedavisi almamış olgularda 0.5mg/gün; Lamivudın dirençli olgularda 1mg/gündür.

İlgili Kaynaklarsingle.php