Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
BULGULAR

Çalışmaya alınan ve KHB tanısı ile izlenen 17si erkek 7si kadın toplam 24 hastanın; yaş ortalaması 27,0 9.04 idi. Tedaviye alınan hastaların tümünde (%100) HBs Ag ve HBV-DNA, 13ünde (%54,2) HBe Ag, 11inde (%45,8) Anti-HBe (+) idi (Tablo2). Hastaların tümünde ALT değerleri normalin en az 1,5 katı ve üzerinde idi.

Tablo3: Hastaların Temel Özellikleri.

ERKEK

HASTA SAYISI

17

YAŞ ORTALAMASI

29.35-2.28

HBeAg POZİTİFLİĞİ

8

Anti-HBe POZİTİFLİĞİ

9

HBV-DNA POZİTİFLİĞİ

17

KADIN 7
21.291.84 5 2 7

Tedavi öncesi tüm hastaların HBV-DNAsı (+) idi. Tedavi sonrası hastalar virolojik cevap yönünden değerlendirildiğinde toplam 13 (%54,2) hastada virolojik cevap tespit edildi. Bunların 6sı (%54,5) HBeAg negatif hastalarken 7si (%53,8) HBeAg pozitifti (Tablo4). Virolojik cevap açısından HBeAg pozitif hastalar ile HBe negatif hastalar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05)

Tablo4: Tedavi sonrası virolojik cevap oranları

Virolojik Yanıt Yok Virolojik Yanıt Var

HBeAg Negatif
HBeAg Pozitif

5 6

6 7

Toplam

11

13

Toplam 11 13 24

Ki-kare ( c2) = 0.001, DF = 1, p = 0.97342. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik Hepatit B'li olgularda interferon-alfa+lamuvidin kombine tedavisinin etkinliğinin ve güvenirliğinin araştırılması - Sayfa 36
iV. BULGULAR Çalışmaya alınan ve KHB tanısı ile izlenen 2'si (%8) kadın, 23'ü (%92) erkek toplam 25 hastanın; yaş ortalaması 29.44± 6.06 (range:21-43) idi. Tedaviye alınan hastaların tümünde (%100) HBsAg ve HBV-DNA, onbeşinde (%60) HBeAg, onunda (%40) Anti-HBe pozitifti (Tablo-1). Hastaların tümünde transaminaz değerleri normalin en az 1,5 kat üzerinde idi. Tablo-1: Hastalarm Demoğrafik Özel...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hbeag
hasta
negatif
pozitif
hastalar
inde


42. SAYFA ICERIGI

BULGULAR

Çalışmaya alınan ve KHB tanısı ile izlenen 17si erkek 7si kadın toplam 24 hastanın; yaş ortalaması 27,0 9.04 idi. Tedaviye alınan hastaların tümünde (%100) HBs Ag ve HBV-DNA, 13ünde (%54,2) HBe Ag, 11inde (%45,8) Anti-HBe (+) idi (Tablo2). Hastaların tümünde ALT değerleri normalin en az 1,5 katı ve üzerinde idi.

Tablo3: Hastaların Temel Özellikleri.

ERKEK

HASTA SAYISI

17

YAŞ ORTALAMASI

29.35-2.28

HBeAg POZİTİFLİĞİ

8

Anti-HBe POZİTİFLİĞİ

9

HBV-DNA POZİTİFLİĞİ

17

KADIN 7
21.291.84 5 2 7

Tedavi öncesi tüm hastaların HBV-DNAsı (+) idi. Tedavi sonrası hastalar virolojik cevap yönünden değerlendirildiğinde toplam 13 (%54,2) hastada virolojik cevap tespit edildi. Bunların 6sı (%54,5) HBeAg negatif hastalarken 7si (%53,8) HBeAg pozitifti (Tablo4). Virolojik cevap açısından HBeAg pozitif hastalar ile HBe negatif hastalar arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark tespit edilmedi (p>0.05)

Tablo4: Tedavi sonrası virolojik cevap oranları

Virolojik Yanıt Yok Virolojik Yanıt Var

HBeAg Negatif
HBeAg Pozitif

5 6

6 7

Toplam

11

13

Toplam 11 13 24

Ki-kare ( c2) = 0.001, DF = 1, p = 0.973

İlgili Kaynaklarsingle.php