Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
Tedavi bitiminde 16 hastanın (% 66,7) ALT düzeyleri normal değerlere indi (<41U/L). ALT düzeyleri normalleşen hastaların 10nunda (% 62,5) HBVDNA negatifleşirken, 6 (% 37,5) hastada HBV-DNA pozitifliği devam etti. HBV-DNAsı pozitif seyreden 10 hastadan 4ünün ALT düzeyleri yüksek idi (Tablo5). Tablo5: Tedavi öncesi ve sonrası ALT, HBV-DNA değişiklikleri ALT1 HBV- ALT2 HBVYaş Cins (U/L) DNA1 (U/L) DNA2 FB 26 E 64 + 55 + GA 25 K 66 + 14 - HÖ 40 E 199 + 127 + ASS 38 E 98 + 57 + MK 28 E 147 + 68 + MK 27 K 84 + 39 + DG 21 K 109 + 60 - RT 13 K 66 + 35 - HB 27 E 85 + 42 + MG 49 E 73 + 93 + ÖB 30 E 88 + 229 - PS 17 K 91 + 47 - KG 44 E 137 + 77 - BY 22 K 112 + 63 - İE 35 E 77 + 45 + EH 31 E 85 + 39 + GS 18 E 94 + 77 - GS 18 E 65 + 55 - MG 17 E 359 + 136 + NY 19 E 60 + 47 - KK 29 E 91 + 67 - MK 28 E 99 + 32 - ALT3 (U/L) 28 19 190 321 34 21 14 22 68 183 78 33 39 18 35 34 22 38 26 58 63 3243. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik aktif hepatit b tanılı hastaların tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi - Sayfa 63
düzeyin altına inen hasta sayısı 3 (% 75) ve 24. aydaki HBV DNA’ sı saptanabilir düzeyin altına inen hasta sayısı ise 3 (% 100) olarak bulundu. En son bakılan HBV DNA’ sı saptanabilir düzeyin altına inen hasta sayısı da 3’ (% 75) tü. 4.4. İnterferon tedavisi alan hastalar Sadece pegile interferon tedavisi alan 8 hasta vardı. Bunlardan 7’ si erkek, 1’ i de kadındı. Yaş ortalaması 38.8 yıldı. ...
1982 Anayasası ile Avrupa Birliği Anayasası'nın insan hakları çerçevesinde ifade özgürlüğü açısından karşılaştırılması - Sayfa 98
DİZİN 88 1 1982 Anayasası, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 55, 71, 86, 87 A AB Hukuku, 5, 8, 52, 66, 67, 85, 98 AİHM, 5, 68, 69, 71, 86, 87 AİHS, 5, 22, 48, 49, 52, 65, 76, 79, 85, 86, 87 Amsterdam Anlaşması, 37, 42 Anayasa, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 52, 63, 70, 73, 76, 77, 86, 87, 90, 93, 94, 96, 97, 99 ATAD, 50, 66, 67, 85 ...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavi
bitiminde
normal
öncesi
pozitif
hastaların


43. SAYFA ICERIGI

Tedavi bitiminde 16 hastanın (% 66,7) ALT düzeyleri normal değerlere indi (<41U/L). ALT düzeyleri normalleşen hastaların 10nunda (% 62,5) HBVDNA negatifleşirken, 6 (% 37,5) hastada HBV-DNA pozitifliği devam etti. HBV-DNAsı pozitif seyreden 10 hastadan 4ünün ALT düzeyleri yüksek idi (Tablo5). Tablo5: Tedavi öncesi ve sonrası ALT, HBV-DNA değişiklikleri ALT1 HBV- ALT2 HBVYaş Cins (U/L) DNA1 (U/L) DNA2 FB 26 E 64 + 55 + GA 25 K 66 + 14 - HÖ 40 E 199 + 127 + ASS 38 E 98 + 57 + MK 28 E 147 + 68 + MK 27 K 84 + 39 + DG 21 K 109 + 60 - RT 13 K 66 + 35 - HB 27 E 85 + 42 + MG 49 E 73 + 93 + ÖB 30 E 88 + 229 - PS 17 K 91 + 47 - KG 44 E 137 + 77 - BY 22 K 112 + 63 - İE 35 E 77 + 45 + EH 31 E 85 + 39 + GS 18 E 94 + 77 - GS 18 E 65 + 55 - MG 17 E 359 + 136 + NY 19 E 60 + 47 - KK 29 E 91 + 67 - MK 28 E 99 + 32 - ALT3 (U/L) 28 19 190 321 34 21 14 22 68 183 78 33 39 18 35 34 22 38 26 58 63 32

İlgili Kaynaklarsingle.php