Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
MHÖ 22

E

61

+

34

23

FDC 24

K

63

+

95

68

ALT-1: Tedavi öncesi değerler, ALT-2: Tedavinin 6. ayındaki değerler, ALT-3: Tedavi bitimindeki değerler, HBV-DNA-1: Tedavi öncesi değerler, HBV-DNA-2: Tedavi bitimindeki değerler.

Tedavi öncesi tüm hastalarda HBs-Ag pozitifti, tedavi sonrasında 1 (% 4.17) hastada HBs-Ag/anti-HBs serokonversiyonu oluştu. HBs-Ag/anti-HBs serokonversiyonu tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0.05).
Tedavi öncesi 13 (%54,2) hastada HBe-Ag pozitif idi. Tedavi sonrasında 5 (%36) hastada HBe-Ag/antiHBe serokonversiyonu gelişti (tablo6). HBe-Ag/antiHBe serokonversiyonu tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>0.05). Tedavi öncesi HBe-Ag pozitif 13 hastanın tümünde HBV-DNA pozitif idi. Tedavi sonrası HBe-Ag pozitif hastaların 7sinde HBV-DNA negatifleşirken 8inin ALT düzeyleri normal seviyelere indi. Tedavi sonrası HBe-Ag pozitif hastaların 6sında HBV-DNA pozitifliği devam etmekteydi (tablo4). Tedavi öncesi hastaların 11i ( % 41,7) anti-HBe pozitif idi. Tedavi sonrasında ise anti-HBe pozitifliği %50 ye yükselmiş, HBe-Ag pozitiflik oranı % 58,3den % 50ye düşmüştür. Bu düşüş istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Tedavi öncesi anti-HBe pozitif 11 hastanın tümünde HBV-DNA pozitif idi. Tedavi sonrası anti-HBe pozitif hastaların 6sında (%54,5) HBV-DNA negatifleşirken (tablo4), 8inde (% 72,7) ALT düzeyleri normal düzeye indi.44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik Hepatit B'li olgularda interferon-alfa+lamuvidin kombine tedavisinin etkinliğinin ve güvenirliğinin araştırılması - Sayfa 36
iV. BULGULAR Çalışmaya alınan ve KHB tanısı ile izlenen 2'si (%8) kadın, 23'ü (%92) erkek toplam 25 hastanın; yaş ortalaması 29.44± 6.06 (range:21-43) idi. Tedaviye alınan hastaların tümünde (%100) HBsAg ve HBV-DNA, onbeşinde (%60) HBeAg, onunda (%40) Anti-HBe pozitifti (Tablo-1). Hastaların tümünde transaminaz değerleri normalin en az 1,5 kat üzerinde idi. Tablo-1: Hastalarm Demoğrafik Özel...
Kronik Hepatit B'li olgularda interferon-alfa+lamuvidin kombine tedavisinin etkinliğinin ve güvenirliğinin araştırılması - Sayfa 50
süresi uzatılabilir . Bu konuda devam eden çalışmaların sonuçları yayınlandıkça tedavi süresi, doz hakkında daha detaylı bilgilere sahip olabileceğimiz kanaatindeyiz. Çalışmamızda , tedavi öncesi 15 (%60) hastada HBeAg pozitifliği bulunmaktaydı. Tedavi bitiminde bu hastaların 10(%66)'unda HBeAg/anti-HBe serokonversiyonu gelişti. Serokonversiyon gelişen hastalarda tedavi bitiminden 6 ay sonra yeni...
Kronik Hepatit B'li olgularda interferon-alfa+lamuvidin kombine tedavisinin etkinliğinin ve güvenirliğinin araştırılması - Sayfa 38
25 20 15 10 5 o Tedavi Öncesi 6.Ay 12.Ay • Tedali öncesi C6.Ay •12. Ay Şekil-2: Tedavi öncesi, 6. ay ve 12. ay'lardaki HBV-DNA pozitifliği Tedavi bitiminde ve takip sonucunda hiçbir hastada HBsAg/anti-HBs serokonversiyonu oluşmadı. Tedavi öncesi 15 hastada HBeAg pozitifliği (%60) bulunmaktaydı (wild tip) . Tedavi bitiminde W ild tip infeksiyonlu 15 hastan ı n 9 (%60)'...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

inde
pozitif
hastaların
hbeag
hbvdna
tedavi


44. SAYFA ICERIGI

MHÖ 22

E

61

+

34

23

FDC 24

K

63

+

95

68

ALT-1: Tedavi öncesi değerler, ALT-2: Tedavinin 6. ayındaki değerler, ALT-3: Tedavi bitimindeki değerler, HBV-DNA-1: Tedavi öncesi değerler, HBV-DNA-2: Tedavi bitimindeki değerler.

Tedavi öncesi tüm hastalarda HBs-Ag pozitifti, tedavi sonrasında 1 (% 4.17) hastada HBs-Ag/anti-HBs serokonversiyonu oluştu. HBs-Ag/anti-HBs serokonversiyonu tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (P>0.05).
Tedavi öncesi 13 (%54,2) hastada HBe-Ag pozitif idi. Tedavi sonrasında 5 (%36) hastada HBe-Ag/antiHBe serokonversiyonu gelişti (tablo6). HBe-Ag/antiHBe serokonversiyonu tedavi öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (P>0.05). Tedavi öncesi HBe-Ag pozitif 13 hastanın tümünde HBV-DNA pozitif idi. Tedavi sonrası HBe-Ag pozitif hastaların 7sinde HBV-DNA negatifleşirken 8inin ALT düzeyleri normal seviyelere indi. Tedavi sonrası HBe-Ag pozitif hastaların 6sında HBV-DNA pozitifliği devam etmekteydi (tablo4). Tedavi öncesi hastaların 11i ( % 41,7) anti-HBe pozitif idi. Tedavi sonrasında ise anti-HBe pozitifliği %50 ye yükselmiş, HBe-Ag pozitiflik oranı % 58,3den % 50ye düşmüştür. Bu düşüş istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.01). Tedavi öncesi anti-HBe pozitif 11 hastanın tümünde HBV-DNA pozitif idi. Tedavi sonrası anti-HBe pozitif hastaların 6sında (%54,5) HBV-DNA negatifleşirken (tablo4), 8inde (% 72,7) ALT düzeyleri normal düzeye indi.

İlgili Kaynaklarsingle.php