Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
1.KISALTMALAR
HBV: Hepatit B virüsü HBsAg: Hepatit B yüzey (surface) antijeni Anti HBs: Hepatit B yüzey antijenine karşı oluşmuş antikor HBcAg: Hepatit B kapsid (capsid) antijeni Anti HBc: Hepatit B kapsid antijenine karşı oluşmuş antikor HBeAg: Hepatit B kor (core) antijeni Anti HBe: Hepatit B kor antijenine karşı oluşmuş antikor HCC: Hepatoselüler karsinoma HBIG: Hepatit B Immunuglobulin ELISA: Enzym linked immunosorbent assay PCR: Polimerase chain reaction IFN: İnterferon LAM:Lamivudin HAİ:Hepatik Aktivite İndeksi FDA:Food Drug Administration5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Lenfoma ve solid tümörlü hastaların tanı ve tedavileri süresince hepatit B ve hepatit C serolojilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 6
KISALTMALAR: HBV: HBsAg: Anti HBs: HBcAg: Anti HBc: HBe Ag: Anti HBe : HCV: Hepatit B virüsü Hepatit B yüzey (surface) antijeni Hepatit B yüzey antijenine karşı oluşmuş antikor Hepatit B kapsid (capsid) antijenİ Hepatit B kapsid antijenine karşı oluşmuş antikoru Hepatit B kor antijenİ Hepatit B kor antijenine karşı oluşmuş antikoru Hepatit C virüsü 6 ...
Kronik hepatit B hastalarında Lamivudin ile Pegile İnterferon Alfa 2 tedavilerinin karşılaştırılması - Sayfa 3
1.KISALTMALAR HBV: Hepatit B virüsü HBsAg: Hepatit B yüzey (surface) antijeni Anti HBs: Hepatit B yüzey antijenine karşı oluşmuş antikor HBcAg: Hepatit B kapsid (capsid) antijeni Anti HBc: Hepatit B kapsid antijenine karşı oluşmuş antikor HBeAg: Hepatit B kor (core) antijeni Anti HBe: Hepatit B kor antijenine karşı oluşmuş antikor HCC: Hepatoselüler karsinoma HBIG: Hepatit B Immunuglobulin RIA: R...
Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde yatan gebeler ile diğer hastaların HBsAg ve AntiHCV seropozitiflik oranları ve risk faktörleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde yatan gebeler ile diğer hastaların HBsAg ve AntiHCV seropozitiflik oranları ve risk faktörleriyle ilişkilerinin değerlendirilmesi - Sayfa 12
KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri Anti HBc: Hepatit B kapsid antijenine karşı oluşmuş antikor Anti HBe: Hepatit B kor antijenine karşı oluşmuş antikor Anti HBs: Hepatit B yüzey antijenine karşı oluşmuş antikor CDC: Centers for Disease Control CTL: Sitotoksik T lenfosit D.Ü.T.F: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü ELISA: Enzym linked immunosorben...

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antijenine
hepatit
hbsag
yüzey
antijeni
anti


5. SAYFA ICERIGI

1.KISALTMALAR
HBV: Hepatit B virüsü HBsAg: Hepatit B yüzey (surface) antijeni Anti HBs: Hepatit B yüzey antijenine karşı oluşmuş antikor HBcAg: Hepatit B kapsid (capsid) antijeni Anti HBc: Hepatit B kapsid antijenine karşı oluşmuş antikor HBeAg: Hepatit B kor (core) antijeni Anti HBe: Hepatit B kor antijenine karşı oluşmuş antikor HCC: Hepatoselüler karsinoma HBIG: Hepatit B Immunuglobulin ELISA: Enzym linked immunosorbent assay PCR: Polimerase chain reaction IFN: İnterferon LAM:Lamivudin HAİ:Hepatik Aktivite İndeksi FDA:Food Drug Administration

İlgili Kaynaklarsingle.php