Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
KAYNAKLAR
Akarca US (2003). Hepatit B virusu infeksiyonu doğal seyri. Çakaloğlu Y, Ökten A (Eds). Hepatit B ulusal uzlaşı toplantı metinleri. 6577.
Anonymous (2003). EASL International concessus conference on hepatitis B. J Hepatol. 39: 325.
Asmuth DM, Nguyen HH, Melcher GP (2004). Treatment for hepatitis B. Clin Inf Dis. 39: 13531362.
Asselah T, Ripault MP, Castelnau C (2005). The current status of antiviral therapy of chronic hepatitis B. J Clin Virol. 34: 115124.
Balık İ (2001). İnterferonlar ve kronik hepatit Bde kullanımı. Kılıçturgay K, Badur S (Eds).Viral hepatit 2001.135151.
Barbaro G, Zechini F, Pellicelli AM et al (2001). Long-term efficacy of interferon alpha-2b and lamivudine in combination compared to lamivudine monotherapy in patients with chronic hepatitis B. An Italian multicenter, randomized trial. J Hepatol. 35: 406411.
Beşışık F (2007). Kronik B hepatiti tedavisinde nükleozid analogları. Tabak F, Balık İ, Tekeli E (Eds). Viral Hepatit 2007.196202.54. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnterferon tedavisi uygulanan kronik hepatit hastalarında tiroid fonksiyon bozukluğu sıklığı - Sayfa 65
58. Dienstag JL, Isselbacher KJ. Acute hepatitis. In: , Isselbacher KJ, Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL (Eds.).Harrison’s principles of internal medicine. 13th ed. New York: McGraw-Hill; 1994 p.1458-1478. 59. Tulunay Ö. Kronik Viral Hepatit Patolojisi. In: Tekeli E. Balık İ. (Eds.). Viral Hepatit 2003. 1.Baskı, İstanbul: Viral Hepatitle Savasım Dernegi; 2003: 330-345. 60. ...
Afyon bölgesinde saptanan HBV ve HCV etkenlerinde genotip belirlenmesi, mutasyon ve ilaç direncinin araştırılması - Sayfa 90
IX-KAYNAKLAR 1. Yenen OŞ. Akut viral hepatitler. In: Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M, eds. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 2.baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2002:820-835. 2. Taşyaran MA. HBV infeksiyonu epidemiyolojisi. In: Tekeli E, Balık İ, eds. Viral Hepatit 2003. 1.baskı, İstanbul: Deniz Ofset, 2003:121-128. 3. Mıstık R, Balık İ. Türkiye’de viral hepatitlerin epide...
Kronik hepatit B'li hastalarda demografik özelikler, antiviral tedavi ve tedaviye yanıtın karşılaştırılması - Sayfa 60
20.Keeffe EB. Hepatitis A and B superimposed on chronic liver disease: vaccinepreventable diseases. Trans Am Clin Climatol Assoc 2006;117:227-37. 21.Lavanchy D. Hepatitis B virus epidemiology: disease burden, treatment, and current and emerging prevention and control measures. J Viral Hepatitis 2004;11:97-107. 22.Dağtekin H, Tabak F. İnaktif HBsAg taşıyıcılığı. In: Tabak F, Tosun S (eds). Vi...

54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

chronic
hepatiti
hepatol
hepatitis
viral
hepatit


54. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR
Akarca US (2003). Hepatit B virusu infeksiyonu doğal seyri. Çakaloğlu Y, Ökten A (Eds). Hepatit B ulusal uzlaşı toplantı metinleri. 6577.
Anonymous (2003). EASL International concessus conference on hepatitis B. J Hepatol. 39: 325.
Asmuth DM, Nguyen HH, Melcher GP (2004). Treatment for hepatitis B. Clin Inf Dis. 39: 13531362.
Asselah T, Ripault MP, Castelnau C (2005). The current status of antiviral therapy of chronic hepatitis B. J Clin Virol. 34: 115124.
Balık İ (2001). İnterferonlar ve kronik hepatit Bde kullanımı. Kılıçturgay K, Badur S (Eds).Viral hepatit 2001.135151.
Barbaro G, Zechini F, Pellicelli AM et al (2001). Long-term efficacy of interferon alpha-2b and lamivudine in combination compared to lamivudine monotherapy in patients with chronic hepatitis B. An Italian multicenter, randomized trial. J Hepatol. 35: 406411.
Beşışık F (2007). Kronik B hepatiti tedavisinde nükleozid analogları. Tabak F, Balık İ, Tekeli E (Eds). Viral Hepatit 2007.196202.

İlgili Kaynaklarsingle.php