Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
Kılıçturgay K (2001). Türkiyede viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi. Mıstık R, Balık İ (Eds). Viral hepatit 2001: 121128.
Kıyan M (2001). Hepatit B Virusu. Mıstık R, Balık İ (Eds). Viral hepatit 2001: 86120.
Leblebicioğlu H (2004). Adefovir ve kronik hepatit Bde kullanımı. Flora. Dergisi. 9(1): 311
Lee WM (1997). Hepatitis B virus infection. N Engl J Med. 337:17331745.
Monadpour D, Wands JR (1995). Understanding hepatitis B virus. Infection. N Eng J Med. 332: 10921093.
Multimer D, Naoumov N, Honkoop P ve ark.(1998). Combination alphainterferon-resistant chronic hepatitis B infection: Result of a pilot study. J Hepatol. 28: S: 923929.
Ökten A (2003). Türkiyede kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma etyolojisi. Çakal Y, Tekeli E (Eds). Hepatit B ulusal uzlaşı metinleri. 110.
Özsan M(2007). HBV infeksiyonunda mikrobiyolojik tanı. Tabak F, Balık İ, Tekeli E.Viral hepatit 2007.124129.
Papaevangelou G ( 1994). Perspectives in viral hepatitis in Europa. Nishiaka K (Ed). Viral hepatitis and liver disease. 435438.59. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik hepatit B ve kronik hepatit C enfeksiyonlarında sitokin düzeyleri ile histopatolojik aktivite ve fibrozis arasındaki ilişki - Sayfa 80
72 19. Guidotti LG, Chisari FV. To kill or to cure; option in host defense against viral infection. Curr Opin Immunol 1996; Aug; 8(4):478-483. 20. Lee W M. Hepatitis B Virus İnfection. N Engl J Med 1997; 37: 1733-1745 21. Kılıçturgay K. Viral Hepatitte İmmünopatogenez. In: Tekeli E, Balık İ (Eds). Viral hepatit 2003. Viral hepatitle Savaşım Derneği, Ankara 2003:315-318. 22. Wai CT and Lok AS. ...
Kronik hepatit B ve kronik hepatit C enfeksiyonlarında sitokin düzeyleri ile histopatolojik aktivite ve fibrozis arasındaki ilişki - Sayfa 79
71 KAYNAKLAR 1. Mehmet K. Hepatit B Virüsü. In: Tekeli E, Balık İ (Eds). Viral Hepatit 2003: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2003, Ankara. 90-91. 2. Robinson WS. Hepatitis B Virus and Hepatitis D Virus. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (Eds). Principles and Practice of Infectious Diseases, New York: Churchill Livingstone, 2000:1652-1685. 3. Hollinger FB. Hepatitis B Virus. Fields BN, Knipe DM,...
Kronik Hepatit B hastalarında pegileinterferon /lamivudin tedavisinin işitme fonksiyonları üzerine etkisi ve eşlik eden diğer yan etkilerin değerlendirilmesi - Sayfa 78
30. Brinkman K, Kakuda TN. Mitochondrial toxicity of nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors: a looming obstacle for long-term antiretroviral therapy? Curr Opin Infect Dis 2000; 13: 511. 31. Rizetto M. Viral Hepatitis. Brichter J, Benhaman JP, McIntyre N, et al. (Eds.). Clinical Hepatology. 2nd Ed., Oxford: Oxford University Pres. 1999; 827-870. 32. Mıstık R, Balık İ: Türkiye’de Vir...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

viral
tekeli
balık
hepatit
infection
virus


59. SAYFA ICERIGI

Kılıçturgay K (2001). Türkiyede viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi. Mıstık R, Balık İ (Eds). Viral hepatit 2001: 121128.
Kıyan M (2001). Hepatit B Virusu. Mıstık R, Balık İ (Eds). Viral hepatit 2001: 86120.
Leblebicioğlu H (2004). Adefovir ve kronik hepatit Bde kullanımı. Flora. Dergisi. 9(1): 311
Lee WM (1997). Hepatitis B virus infection. N Engl J Med. 337:17331745.
Monadpour D, Wands JR (1995). Understanding hepatitis B virus. Infection. N Eng J Med. 332: 10921093.
Multimer D, Naoumov N, Honkoop P ve ark.(1998). Combination alphainterferon-resistant chronic hepatitis B infection: Result of a pilot study. J Hepatol. 28: S: 923929.
Ökten A (2003). Türkiyede kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma etyolojisi. Çakal Y, Tekeli E (Eds). Hepatit B ulusal uzlaşı metinleri. 110.
Özsan M(2007). HBV infeksiyonunda mikrobiyolojik tanı. Tabak F, Balık İ, Tekeli E.Viral hepatit 2007.124129.
Papaevangelou G ( 1994). Perspectives in viral hepatitis in Europa. Nishiaka K (Ed). Viral hepatitis and liver disease. 435438.

İlgili Kaynaklarsingle.php