Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
Raimondo G, Pollicino T, Squadrito G (2003). Clinical virology of hepatitis B virus infection. J Hepatology. 39: 2630.
Robinson WS (2002). Hepatnaviridae; hepatitis B virus and Delta virus. Principles and Practice of Infectious diseases. Mandel GL, Bennet JE, Dolin R (Eds).12041231.
Rogez SR, Denis F (2004). Hepatitis B mother-to-child transmission. Exp. Rev. Anti-infect. 2: 133145.
Sarin SK, Kumar M, Kumar R et al (2005). Higher efficacy of sequential therapy with interferon- alpha and lamivudine combination compared to lamivudine monotherapy in HBeAg positive chronic hepatitis B patients. Am J Gastroenterol. 100: 24632471.
Schalm SW, Heathcote J, Cianciara J et al (2000). Lamivudine and alpha İnterferon combination treatment of patients with chronic hepatitis B infection: a randomized trial. Gut. 46: 450451.
Serter D (1997). Hepatit virusları ve viral hepatitler. Virus, Riketsia ve Klamidya hastalıkları. Serter D (eds). Nobel Tıp Kitapevi. 175206.
Shakil AO, Di Bisceglie AM, Hoofnagle JH (1996). Seizures during alpha interferon therapy. J Hepatol. 24: 4851.60. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik Hepatit B hastalarında pegileinterferon /lamivudin tedavisinin işitme fonksiyonları üzerine etkisi ve eşlik eden diğer yan etkilerin değerlendirilmesi - Sayfa 81
74. Ryder S. Viral Hepatitis. Cohen J, Powderly WG (eds). Infectious Diseases, 2nd Ed. Mosby, 2004: 529-545. 75. Olut AI, Özünlü H, Karacan S, Özsakarya F. İzmir’deki Çöp İşçilerinde Hepatit B, C ve E Virusu Seroprevalansı. Flora Derg 2004; 9: 271-273. 76. Badur S: Hepatitler: Tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler. Uzun Ö, Ünal S (Eds). Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları. Cilt 2...
Kronik hepatit B enfeksiyonu olan hastalarda lamivudin tedavisi sırasında oluşan antiviral direnç mutasyonlarının araştırılması - Sayfa 89
Hepatitle Savaşım Derneği 2003;135-55. 99. Thomas H, Foster G, Platis D. Mechanisms of action of interferon and nucleoside analogues. J Hepatol 2003;39:93–8. 100. Chan HLY, Leung NWY, Hui AY, et al. A randomized, controlled trial of combination therapy for chronic hepatitis B: comparing pegylated interferon-α2b and lamivudine with lamivudine alone. Ann Intern Med 2005;142(4):240-50. 101. Villet ...

60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

interferon
viral
hepatit
patients
chronic
lamivudine


60. SAYFA ICERIGI

Raimondo G, Pollicino T, Squadrito G (2003). Clinical virology of hepatitis B virus infection. J Hepatology. 39: 2630.
Robinson WS (2002). Hepatnaviridae; hepatitis B virus and Delta virus. Principles and Practice of Infectious diseases. Mandel GL, Bennet JE, Dolin R (Eds).12041231.
Rogez SR, Denis F (2004). Hepatitis B mother-to-child transmission. Exp. Rev. Anti-infect. 2: 133145.
Sarin SK, Kumar M, Kumar R et al (2005). Higher efficacy of sequential therapy with interferon- alpha and lamivudine combination compared to lamivudine monotherapy in HBeAg positive chronic hepatitis B patients. Am J Gastroenterol. 100: 24632471.
Schalm SW, Heathcote J, Cianciara J et al (2000). Lamivudine and alpha İnterferon combination treatment of patients with chronic hepatitis B infection: a randomized trial. Gut. 46: 450451.
Serter D (1997). Hepatit virusları ve viral hepatitler. Virus, Riketsia ve Klamidya hastalıkları. Serter D (eds). Nobel Tıp Kitapevi. 175206.
Shakil AO, Di Bisceglie AM, Hoofnagle JH (1996). Seizures during alpha interferon therapy. J Hepatol. 24: 4851.

İlgili Kaynaklarsingle.php