Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
































































Ülgenalp İ, Orhon E (1996). Seksüel geçişli hastalıklar ve pelvik infeksiyonlar. Temel Kadın Hastalıkları. Kişnişci HA, Gökşin E, Durukan Tekin et al (Eds). 598 599.
Wong DK, Cheung AM, ORourke K, Naylor D ve ark (1993). Effect of alpha interferon treatment in patients with hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B. A meta analysis. Ann Intern Med. 119132.
Yalçın K, Değertekin H, Yıldız F, Çelik Y ( 2003). Comparison of 12 month of İnterferon alpha 2b-lamivudine combination therapy and interferon alpha 2b monotherapy among patients with untreated chronic hepatitis B. Clin Infect Dis. 36: 15161522.
Yenice N, Özgür M, Arıcan N, Gökten Y (2006). Kronik hepatit B infeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterepisi ve kombinasyon tedavisi. Akademik Gastroenterol Derg. 5: 3135.
Yurdaydın C, Bozkaya H, Çetinkaya H ve ark (2005). Lamivudine vs lamivudine and interferon combination treatment of HBeAg (-) chronic hepatitis B. J Viral Hepatitis.12: 262268. .
Zucherman AS (1984). Perinatal transmission of HBV. Arc Dis Clin. 59: 1007 1009.
Zoulim F (2006). Antiviral therapy of chronic hepatitis B. Antiviral Research. 71: 206215.



62. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik Hepatit B hastalarında pegileinterferon /lamivudin tedavisinin işitme fonksiyonları üzerine etkisi ve eşlik eden diğer yan etkilerin değerlendirilmesi - Sayfa 81
74. Ryder S. Viral Hepatitis. Cohen J, Powderly WG (eds). Infectious Diseases, 2nd Ed. Mosby, 2004: 529-545. 75. Olut AI, Özünlü H, Karacan S, Özsakarya F. İzmir’deki Çöp İşçilerinde Hepatit B, C ve E Virusu Seroprevalansı. Flora Derg 2004; 9: 271-273. 76. Badur S: Hepatitler: Tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler. Uzun Ö, Ünal S (Eds). Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları. Cilt 2...
Kronik Hepatit B hastalarında pegileinterferon /lamivudin tedavisinin işitme fonksiyonları üzerine etkisi ve eşlik eden diğer yan etkilerin değerlendirilmesi - Sayfa 82
87. Marcellin P, Lau GK, Bonino F, et al. Peginterferon alfa-2a alone, lamivudine alone, and the two in combination in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. N Engl J Med 2004; 351: 1206– 1217. 88. Marcellin et al. Efficacy and Safety of Peginterferon alfa-2a (40KD) (PEGASYS) in patients with Chronic Hepatitis B Who had received prior treatment with NA-The PEGALAM COHORT. J Hepatol 200...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

with
patients
hepatitis
chronic
interferon
therapy


62. SAYFA ICERIGI

Ülgenalp İ, Orhon E (1996). Seksüel geçişli hastalıklar ve pelvik infeksiyonlar. Temel Kadın Hastalıkları. Kişnişci HA, Gökşin E, Durukan Tekin et al (Eds). 598 599.
Wong DK, Cheung AM, ORourke K, Naylor D ve ark (1993). Effect of alpha interferon treatment in patients with hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B. A meta analysis. Ann Intern Med. 119132.
Yalçın K, Değertekin H, Yıldız F, Çelik Y ( 2003). Comparison of 12 month of İnterferon alpha 2b-lamivudine combination therapy and interferon alpha 2b monotherapy among patients with untreated chronic hepatitis B. Clin Infect Dis. 36: 15161522.
Yenice N, Özgür M, Arıcan N, Gökten Y (2006). Kronik hepatit B infeksiyonunda lamivudin monoterapisi, interferon alfa monoterepisi ve kombinasyon tedavisi. Akademik Gastroenterol Derg. 5: 3135.
Yurdaydın C, Bozkaya H, Çetinkaya H ve ark (2005). Lamivudine vs lamivudine and interferon combination treatment of HBeAg (-) chronic hepatitis B. J Viral Hepatitis.12: 262268. .
Zucherman AS (1984). Perinatal transmission of HBV. Arc Dis Clin. 59: 1007 1009.
Zoulim F (2006). Antiviral therapy of chronic hepatitis B. Antiviral Research. 71: 206215.

İlgili Kaynaklar







single.php