Kronik hepatit B hastalarında interferon alfa 2b+ lamivudin kombinasyon tedavisinin etkinliği
2: yaklaşık 22 nm çapında içinde nükleik asit içermeyen non-infektif, küresel partiküller (HBsAg),
3: özellikle replikasyonun söz konusu olduğu kişilerin serumlarında bulunan, 22 nm. çapında 50500 nm uzunluğunda nükleik asit içermeyen, non-infektif tübüler partiküller.
Her üç form da infekte konak serumunda yüksek miktarda (200500 g/ml) ve HBsAg adı verilen ortak yüzey antijenine sahip olup immünojeniktir. Yüzey antikoru (anti-HBs) ile reaksiyon verirler. Non-infektif formlar serumda daha fazla miktarda üretilir ve kanda dolaşan HBsAgnin büyük kısmını 22 nm.lik küresel partiküller oluşturur. Viryonun iç bölümünü 2728 nm. çapında heksogenal nükleokapsid (iç çekirdek) oluşturur. Kor partikülünün içinde endojen viral DNA polimeraz ve bununla ilişkili olarak tek bir molekül şeklinde kısmen çift sarmallı sirküler DNA bulunur. Dane partikülünün miktarı 10-109 /ml arasında iken non-infektif partiküllerin miktarı 1013/ml veya daha fazladır (Kılıçturgay K, 2001).
HBVnin infektivitesini 3032 Cde altı ay, -20Cde 15 yıl koruduğu gösterilmiştir. HBV serumda 60Cde 1 saat süreyle infektivitesini kaybetmez. Ancak 160Cde kuru ısıda bir saatte infektivitesi kaybolur ( Bilgi A, Özacar T, 2002).
GENOMİK ÖZELLİKLER
HBV kısmen çift zincirli sirküler bir DNA taşır. DNAnın molekül ağırlığı 2.3×106 daltondur (Echevarria JM, Avellon A, 2006). G-C oranı % 49 dur. HBV-DNA; 3200 nükleotid taşıyan uzun (L veya negatif) ve 18882700 nükleotid içeren kısa S (veya pozitif) zincir olmak üzere iki zincirden oluşmuştur. Bu zincirler ortak baz çiftlerine sahip olup, sirküler bir yapı halinde bulunmakla birlikte her birinin 3-5 uçları birleşik olmadığından aslında lineer moleküllerdir. İki zincir arasında değişik uzunlukta tek bir zincir vardır. Negatif zincirin 5 ucunda sentez sırasında primer olarak görev yapan terminal bir protein bulunurken, pozitif zincirin 5 ucunda aynı9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tatvan'da hepatit B seroprevalansının ve ilgili kan biyokimyasal değerlerinin incelenmesi - Sayfa 15
5 3) 22 nm çapında, 50–500 nm uzunluğunda non-infektif, tübüler partiküllerdir. Her üç partikülde HBsAg adı verilen yüzey antijenine sahip oldukları için immünojenik olup Anti-HBsAg antikorlarıyla reaksiyon verirler. Enfeksiyon oluşturma özelliği olmayan formlar daha fazla HBsAg üretir. Kanda dolaşan HBsAg’nin büyük bölümünü 22 nm’lik küresl partiküller oluşturur. Dane partiküllerinin sayısı 104...
Salt anti Hepatit B Virus Core antikoru pozitif kan donörlerinde Hepatit B Virus DNA tespiti - Sayfa 11
Hepadnaviridae ailesinin üyeleri içinde insanlarda infeksiyona neden olan tek tür HBV’ dur. İnfekte hücrelerde birden fazla sayıda partikül tipi oluşumuna neden olmasıyla diğer hayvan viruslarından farklı bir yere sahip olan HBV'nun, kısmen saflaştırılmış preparasyonları elektron mikroskobunda incelendiğinde, büyüklük, yapı ve miktar gibi değişik özellikleri bakımından birbirinden farklı üç tip pa...
Kronik Hepatit B'li olgularda interferon-alfa+lamuvidin kombine tedavisinin etkinliğinin ve güvenirliğinin araştırılması - Sayfa 7
il. GENEL BİLGİLER A. HBV ViROLOJiSi: 1. HBV'nin Yapısı: HBV, Hepadnaviridae ailesinin Orthohepadnavirüs cinsinde yer alan hepatotropik, zarflı ve kısmen çift sarmallı bir ONA virüsüdür. Sadece 3200 nükleotidden oluşan genomik yapısı nedeniyle, bilinen tüm hayvan ONA virüsleri içinde en küçük olanıdır. Hepadnaviridae ailesinin üyeleri içinde insanlarda infeksiyon oluşturan tek tür HBV'dir. HBV'ye...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çift
uzunluğunda
büyük
yapı
uzun
kısmen


9. SAYFA ICERIGI

2: yaklaşık 22 nm çapında içinde nükleik asit içermeyen non-infektif, küresel partiküller (HBsAg),
3: özellikle replikasyonun söz konusu olduğu kişilerin serumlarında bulunan, 22 nm. çapında 50500 nm uzunluğunda nükleik asit içermeyen, non-infektif tübüler partiküller.
Her üç form da infekte konak serumunda yüksek miktarda (200500 g/ml) ve HBsAg adı verilen ortak yüzey antijenine sahip olup immünojeniktir. Yüzey antikoru (anti-HBs) ile reaksiyon verirler. Non-infektif formlar serumda daha fazla miktarda üretilir ve kanda dolaşan HBsAgnin büyük kısmını 22 nm.lik küresel partiküller oluşturur. Viryonun iç bölümünü 2728 nm. çapında heksogenal nükleokapsid (iç çekirdek) oluşturur. Kor partikülünün içinde endojen viral DNA polimeraz ve bununla ilişkili olarak tek bir molekül şeklinde kısmen çift sarmallı sirküler DNA bulunur. Dane partikülünün miktarı 10-109 /ml arasında iken non-infektif partiküllerin miktarı 1013/ml veya daha fazladır (Kılıçturgay K, 2001).
HBVnin infektivitesini 3032 Cde altı ay, -20Cde 15 yıl koruduğu gösterilmiştir. HBV serumda 60Cde 1 saat süreyle infektivitesini kaybetmez. Ancak 160Cde kuru ısıda bir saatte infektivitesi kaybolur ( Bilgi A, Özacar T, 2002).
GENOMİK ÖZELLİKLER
HBV kısmen çift zincirli sirküler bir DNA taşır. DNAnın molekül ağırlığı 2.3×106 daltondur (Echevarria JM, Avellon A, 2006). G-C oranı % 49 dur. HBV-DNA; 3200 nükleotid taşıyan uzun (L veya negatif) ve 18882700 nükleotid içeren kısa S (veya pozitif) zincir olmak üzere iki zincirden oluşmuştur. Bu zincirler ortak baz çiftlerine sahip olup, sirküler bir yapı halinde bulunmakla birlikte her birinin 3-5 uçları birleşik olmadığından aslında lineer moleküllerdir. İki zincir arasında değişik uzunlukta tek bir zincir vardır. Negatif zincirin 5 ucunda sentez sırasında primer olarak görev yapan terminal bir protein bulunurken, pozitif zincirin 5 ucunda aynı

İlgili Kaynaklarsingle.php