Tablo1. TIGAR-O Klasifikasyonu: kronik pankreatit ile birliktelik gösteren risk

Faktörleri

Klasifikasyon

Risk faktörleri

Toksik-metabolik

Alkol

Kronik renal yetmezlik

Hiperkalsemi (Primer hiperparatiroidi)

Hiperlipidemi (nadir)

laçlar*

Sigara

Toksinler

diopatik

Erken yada geç ba layan

Tropikal pankreatit

Genetik

Otozomal dominant (katyonik tripsinojen

kodon 29 ve 112 mutasyonu)

Otozomal resesif (CFTR ve SPINK1

mutasyonu, katyonik tripsinojen kodon 16,

22 ve 23 mutasyonu, alfa1-antitripsin eksikli i)

Otoimmun

nflamatuvar barsak hastalı ına e lik eden

otoimmun pankreatit, sjögren sendromu,

primer biliyer siroz

zole otoimmun kronik pankreatit

Tekrarlayan ve iddetli akut pankreatit Radyoterapiye sekonder

Postnekrotik

Tekrarlayan akut pankreatit

Vasküler iskemi

Obstruktiv

Pankreas divisium

Oddi sfinkter disfonksiyonu

Duktus obstrüksuyonu (pankreas yada

ampulla tümörüne ba lı yada post-travmatik

pankreatik duktal fibrozis)

* laçlar sıklıkla akut veya tekrarlayan pankreatit ataklarına neden olurlar. ACE inhibitörleri,

statinler, didanozin, azotiopürin, steroid, lamivudin, hidroklorotiazid, valproik asit, oral

kontraseptif ve interferon

CFTR: kistik fibrozis transmembran konduktans regulatuar gen SPINK1: serin peptidaz inhibitör, Kazal tip1 gen

Tablo 1hazırlanmasında kaynak olarak referans 6 ve 7den faydalanılmı tır

88. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


8. SAYFA ICERIGI

Tablo1. TIGAR-O Klasifikasyonu: kronik pankreatit ile birliktelik gösteren risk

Faktörleri

Klasifikasyon

Risk faktörleri

Toksik-metabolik

Alkol

Kronik renal yetmezlik

Hiperkalsemi (Primer hiperparatiroidi)

Hiperlipidemi (nadir)

laçlar*

Sigara

Toksinler

diopatik

Erken yada geç ba layan

Tropikal pankreatit

Genetik

Otozomal dominant (katyonik tripsinojen

kodon 29 ve 112 mutasyonu)

Otozomal resesif (CFTR ve SPINK1

mutasyonu, katyonik tripsinojen kodon 16,

22 ve 23 mutasyonu, alfa1-antitripsin eksikli i)

Otoimmun

nflamatuvar barsak hastalı ına e lik eden

otoimmun pankreatit, sjögren sendromu,

primer biliyer siroz

zole otoimmun kronik pankreatit

Tekrarlayan ve iddetli akut pankreatit Radyoterapiye sekonder

Postnekrotik

Tekrarlayan akut pankreatit

Vasküler iskemi

Obstruktiv

Pankreas divisium

Oddi sfinkter disfonksiyonu

Duktus obstrüksuyonu (pankreas yada

ampulla tümörüne ba lı yada post-travmatik

pankreatik duktal fibrozis)

* laçlar sıklıkla akut veya tekrarlayan pankreatit ataklarına neden olurlar. ACE inhibitörleri,

statinler, didanozin, azotiopürin, steroid, lamivudin, hidroklorotiazid, valproik asit, oral

kontraseptif ve interferon

CFTR: kistik fibrozis transmembran konduktans regulatuar gen SPINK1: serin peptidaz inhibitör, Kazal tip1 gen

Tablo 1hazırlanmasında kaynak olarak referans 6 ve 7den faydalanılmı tır

8

İlgili Kaynaklarsingle.php