Kronik pelvik ağrıda jinekolojik, ürolojik, psikiyatrik etkenlerin araştırılması: Diagnostik laparoskopinin kronik pelvik ağrıdaki yeriT.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ANABİLİM DALI
KRONİK PELVİK AĞRIDA JİNEKOLOJİK, ÜROLOJİK, PSİKİYATRİK ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI: DİAGNOSTİK
LAPAROSKOPİNİN KRONİK PELVİK AĞRIDAKİ YERİ
TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR. BAHA ORAL
HAZIRLAYAN DR. FUAT DEMİR
UZMANLIK TEZİ
ISPARTA 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik prostatik/kronik pelvik ağrı sendromunda nitrik oksitin rolü ve gabapentinin etkinliği - Sayfa 1
T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI KRONİK PROSTATİT / KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMUNDA NİTRİK OKSİTİN ROLÜ VE GABAPENTİNİN ETKİNLİĞİ Dr. Oğuz ÖZCAN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN Doç. Dr. Fazıl Tuncay AKİ ANKARA 2006 ...
Kronik pelvik ağrı sendromlu hastaların psikiyatrik hastalıklar açısından değerlendirilmesi. - Sayfa 1
T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARIN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ali Metehan Celep UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Feryal Çam Çelikel TOKAT 2007 1 ...
Kronik pelvik ağrı skorlamasının preterm eylem ve doğum şekli üzerine olan etkisi - Sayfa 1
T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI KRONİK PELVİK AĞRI SKORLAMASININ PRETERM EYLEM VE DOĞUM ŞEKLİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Dr. Çağdaş BAYRAM UZMANLIK TEZİ Trabzon-2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pelvik
kronik
uzmanlık
üniversitesi
fakültesi
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ANABİLİM DALI
KRONİK PELVİK AĞRIDA JİNEKOLOJİK, ÜROLOJİK, PSİKİYATRİK ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI: DİAGNOSTİK
LAPAROSKOPİNİN KRONİK PELVİK AĞRIDAKİ YERİ
TEZ YÖNETİCİSİ DOÇ. DR. BAHA ORAL
HAZIRLAYAN DR. FUAT DEMİR
UZMANLIK TEZİ
ISPARTA 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php